Treść dotąd wydanych Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej:

 • Zeszyt 22. 2023 - biogramy profesorów: Jadwiga Jakubowska, Cezary Szczepaniak, Tadeusz Kołaciński; "Póki pamiętam": "Profesor Zofia Wendorff wspomnienie", "Wspomnienie o Profesorze Zdzisławie Hasiu", "Wspomnienie o dr. hab. inż. Jerzym Prywerze, prof. PŁ, Dyrektorze Administracyjnym i Kanclerzu Politechniki Łódzkiej"
 • Zeszyt 21. 2022 - Aneta Antkowicz – „Strajk studentów Politechniki Łódzkiej w styczniu-lutym 1981 roku"
 • Zeszyt 20. 2020 - Maciej Pawlik  - „Energetyka moja pasja i życie"
 • Zeszyt 19. 2019 - „Marian Mieszkowski- całe życie z politechniką" opr. Krystyna Popiel, Małgorzata Wilbik
 • Zeszyt 18. 2017 - Bohdan Stefanowski - „Kronika mego życia dla Dzieci przekazana nie do naśladowania a do wiadomości”
 • Zeszyt 17. 2016 - Maciej Jeżewski - „Inżynierowie na scenie”
 • Zeszyt 16. 2015 - „45. rocznica powstania (1975 r.) Instytutu Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału”
 • Zeszyt 15. 2015 - „Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej 1945-2015”
 • Zeszyt 14. 2013 - „50 lat chemii radiacyjnej w Politechnice Łódzkiej”
 • Zeszyt 13. 2011 - Wiesław Kaniewski - „Inżynier Wacław Kalinowski (1920-1999)”, Wacław Kalinowski - „Moje wspomnienia związane z pracą na Politechnice Łódzkiej”, Wacław Kalinowski Jerzy Żurak - „Historia Zakładu Remontowo-Budowlanego Politechniki Łódzkiej”, „Póki pamiętam": Bolesław Bolanowski - „Budujemy Zwarciownię”
 • Zeszyt 12. 2011 - „Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej 1969-2001”
 • Zeszyt 11. 2010 - Władysław Pękala - „Studium Wojskowe Politechniki Łódzkiej 1949-1991”
 • Zeszyt 10. 2010 - „25 lat Muzeum Politechniki Łódzkiej”
 • Zeszyt 9. 2009 - „Wspomnienia z dawnych lat”. Zeszyt specjalny
 • Zeszyt 8. 2008 - Biogramy profesorów: Atanazy Boryniec, Stanisław Dzierzbicki, Jan Wereszczyński, Jerzy Leyko, Włodzimierz Surewicz, Zygmunt Lasocki, Mirosław T. Leplawy, Marian Kryszewski, Edward Galas, Zdzisław Kembłowski, Jerzy Samujłło, Józef Góra; „Póki pamiętam": „Dziekan stanu wojennego. List, który zmienił nasze życie, rzecz o prof. dr hab. Janie Kapuścińskim. Wspomnienia żony"
 • Zeszyt 7. 2008 - Czesława Garnysz - „Biblioteka Politechniki Łódzkiej 1945-2007”
 • Zeszyt 6. 2007 - Krzysztof  Baranowski - „Geneza Politechniki Łódzkiej”
 • Zeszyt 5. 2007 - Biogramy profesorów: Edmund Nekanda Trepka, Stanisław Kiełbasiński, Władysław Bratkowski, Antoni Justat, Witold Iwaszkiewicz, Bolesław Rossińki, Jan Werner, Tadeusz Żyliński, Jadwiga Jakubowska, Czesław Jaworski, Włodzimierz Krysicki, Wincenty Wojtkiewicz, Bolesław Bochwic, Karol Przanowski, Edward Szwarcsztajn, Eligia Turska, Bronisław Sochor, Bolesław Bachman, Stanisław Chrzczonowicz, Aleksy Piątkiewicz, Marian Mieszkowski, Władysław Kuczyński, Henryk Błasiński, Zdzisław Pomykalski, Tadeusz Władysław Koter;  „Póki pamiętam": „Początki Bratniaka przy Politechnice Łódzkiej, Pierwsze niepokoje i manifestacje, Działalność wydawnicza w początkach Politechniki Łódzkiej, Wspomnienia z działalności w Komisji Wydawniczej Bratniej Pomocy Studentów PŁ, Wspomnienia z lat 1945-49, Bratnia Pomoc"
 • Zeszyt 4. 2006 - Zbigniew Piotrowski - „Póki pamiętam: 58 lat z Politechniką Łódzką”
 • Zeszyt 3. 2005 - Bohdan Stefanowski - „Jak powstawała Politechnika Łódzka 1945-1948”
 • Zeszyt 2. 2003 - „Stulecie lotnictwa silnikowego. Wkład Politechniki Łódzkiej w początki powojennego przemysłu lotniczego w Polsce”
 • Zeszyt 1. 2002 - Biogramy profesorów: Bohdan Stefanowski, Osman Achmatowicz, Andrzej Sołtan, Bolesław Konorski, Alicja Dorabialska, Jerzy Werner, Eugeniusz Jezierski, Edward Józefowicz, Mieczysław Serwiński, Michał Skarbiński, Stanisław Zagrodzki, Walenty Starczakow.