Informacje nt. badań wstępnych i okresowych kandydatów, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.


Na podstawie Rozporządzenia ministra zdrowia z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 poz. 1144 z późn. zm.) w załączeniu przedstawiamy zasady obowiązujące kandydatów, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej dot. badań wstępnych i okresowych.

"Uwaga:  Lista podmiotów, które zostały wybrane w konkursie ofert na wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w 2023 r.".