Informacje nt. badań wstępnych i okresowych kandydatów, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.


Na podstawie Rozporządzenia ministra zdrowia z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. z 2014 poz. 1144 z późn. zm.) w załączeniu przedstawiamy zasady obowiązujące kandydatów, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej dot. badań wstępnych i okresowych.

Uwaga: w marcu 2021 r. podmioty wykazane na liście wykonujących badania mogą już nie posiadać możliwości nieodpłatnego ich przeprowadzenia. Przed udaniem się do wybranej placówki należy wcześniej telefonicznie upewnić się czy wykonuje ona świadczenie bezpłatnie. Politechnika Łódzka nie pokrywa ewentualnych kosztów poniesionych przez studenta/doktoranta.