W Muzeum Politechniki Łódzkiej wśród zgromadzonych licznych dokumentów ilustrujących historię naszej Uczelni szczególne miejsce zajmuje Księga Pamięci Osób Zasłużonych dla Politechniki Łódzkiej.


Księga to dokument „otwarty” powołany do życia w 1987 roku. Rada Muzeum z jej przewodniczącym prof. Bronisławem Sochorem wystąpiła z inicjatywą gromadzenia i dokumentowania zasług osób, które w trudnych powojennych latach tworzyły zręby nowoczesnej uczelni technicznej. Projektodawcom zależało na zachowaniu w zbiorowej pamięci przyszłych pokoleń społeczności akademickiej dokonań osób, które z ogromnym zaangażowaniem współtworzyły Politechnikę Łódzką, jej wydziały, instytuty i katedry, organizowały pracownie naukowe, laboratoria i warsztaty, kompletowały aparaturę naukowo-badawczą i pomoce dydaktyczne oraz tworzyły nowe kierunki studiów. Władze uczelni poparły inicjatywę Rady Muzeum, a Senat Politechniki Łódzkiej zatwierdził zasady i tryb składania wniosków o wpis do Księgi Pamięci Osób Zasłużonych dla Politechniki Łódzkiej. W Księdze wraz z biogramami zasłużonych pracowników Politechniki Łódzkiej prezentowane są biogramy osób, które nie będąc pracownikami uczelni wspierały, rozwijały i umacniały pozycję naszej Alma Mater w mieście, kraju i na świecie.

Zasady i tryb umieszczania wpisu w Księga Pamięci Osób Zasłużonych dla Politechniki Łódzkiej określone są w Uchwale Nr 116/2020 Senatu PŁ z 28 października 2020 roku.

  1. Achmatowicz Osman

  2. Albert Michał

  3. Aulich Jerzy

  4. Bachman Bolesław

  5. Barański Wojciech

  6. Berger Eugeniusz

  7. Birżyszko Wanda

  8. Błasiński Henryk

  9. Błocki Roman

  10. Bochwic Bolesław

  11. Borecki Czesław

  12. Borowicz Jerzy

  13. Boryniec Atanazy

  14. Bratkowski Władysław

  15. Brzeski Lech

  16. Buchholtz Jan

  17. Bukowski Jerzy

  18. Burnat Leon

  19. Chitruk Wiktor

  20. Chrzczonowicz Stanisław

  21. Chwalibóg Marian

  22. Czyżewski Mieczysław

  23. Dąbrowski Czesław

  24. Dems Andrzej

  25. Dmochowski Eugeniusz

  26. Dobrzycki Jan

  27. Dorabialska Alicja

  28. Dowgird Roman

  29. Dowkontt Jerzy

  30. Drobnik Antoni

  31. Duniewicz Wiktor

  32. Dzierzbicki Stanisław

  33. Farbotko Władysława

  34. Filipiak Edward

  35. Gajl Janusz

  36. Galas Edward

  37. Gluza Jerzy

  38. Gogolewska Halina

  39. Góra Józef

  40. Gosztowt Wacław

  41. Grosman Józef

  42. Hasterman Zygmunt

  43. Hausman Karol

  44. Horwatt Włodzimierz

  45. Illukowicz Helena

  46. Iwaszkiewicz Witold

  47. Jackiewicz Jan

  48. Jabłoński Michał

  49. Jakubowska Jadwiga

  50. Janowski Witold

  51. Janyst Janina

  52. Jarzębiński Kazimierz

  53. Jasionowicz Maria

  54. Jaworski Czesław

  55. Jezierski Eugeniusz

  56. Józefowicz Edward

  57. Justat Antoni

  58. Kalinowski Wacław

  59. Kaniewski Wiesław

  60. Karniewicz Jan

  61. Karpiński Henryk

  62. Kazimierski Zbyszko

  63. Kembłowski Zdzisław

  64. Kiełbasiński Stanisław

  65. Klimek Mieczysław

  66. Kobza Waldemar

  67. Kołaciński Tadeusz

  68. Konczykowski Stanisław

  69. Konorski Bolesław

  70. Korewa Witold

  71. Kornberger Zbigniew

  72. Koryciński Marian

  73. Kostrzewski Tadeusz

  74. Kotarski Franciszek

  75. Koter Tadeusz

  76. Kotlewski Feliks

  77. Kowalski Antoni

  78. Kozdęba Jan

  79. Kozłowski Maciej

  80. Krajewska Kazimiera

  81. Kroh Jerzy

  82. Krysicki Włodzimierz

  83. Kryszewski Marian

  84. Krzemiński-Freda Henryk

  85. Krzywicki Aleksander

  86. Kucharski Jarosław

  87. Kuczewski Stanisław

  88. Kulesza Janusz

  89. Kunicki Tadeusz

  90. Kurowski Rajnold

  91. Lanzendoerfer Jerzy

  92. Lasocki Zygmunt

  93. Leyko Jerzy

  94. Łapiński Józef

  95. Mączyński Kazimierz

  96. Małecki Roman

  97. Masior Stanisław

  98. Mayer Józef

  99. Medwadowski Janusz

  100. Meissner Józef

  101. Merc Włodzimierz

  102. Michalski Jan

  103. Michalski Henryk

  104. Michalski Ludwik

  105. Miller Danuta

  106. Młodziński Jerzy

  107. Morozowska Wiktoria

  108. Morozowski Bronisław

  109. Mostowski Ignacy

  110. Moszczyński Piotr

  111. Mrożewski Zdzisław

  112. Musierowicz Stanisław

  113. Mycielski Wojciech

  114. Narolski Bogdan

  115. Natkański Karol

  116. Niedzielski Zygmunt

  117. Nonas Narcyz

  118. Nowakowska-Waszczuk Anna

  119. Nowakowski Aleksander

  120. Nowakowski Jerzy

  121. Otto Edward

  122. Oberman Helena

  123. Peliński Stanisław

  124. Pełczewski Władysław

  125. Pfeifer Leon

  126. Piątkiewicz Aleksy

  127. Piotrowski Wacław

  128. Piotrowski Zbigniew

  129. Płonka Andrzej

  130. Pogorzelski Witold

  131. Pomykalski Zdzisław

  132. Prindisz Paweł

  133. Przanowski Karol

  134. Pustelnik Czesław

  135. Rachwalski Jerzy

  136. Rafałowicz Jan

  137. Reda Jan

  138. Roszkowski Mirosław

  139. Ruciński Jerzy

  140. Sadowska Danuta

  141. Samujłło Jerzy

  142. Serwiński Mieczysław

  143. Skarbiński Michał

  144. Skorko Eugeniusz

  145. Słowikowski Jan

  146. Sobolewski Hipolit

  147. Sochor Bronisław

  148. Sołoniewicz Rajmund

  149. Sołtan Andrzej

  150. Sroczyński Adam

  151. Stajniak Konstanty

  152. Staniszewski Bogumił

  153. Starczakow Walenty

  154. Staszewski Lucjan

  155. Stefanowski Bohdan

  156. Stolle Stanisława

  157. Stradowski Czesław

  158. Suchar Marian

  159. Suchowiak Wacław

  160. Sulikowski Tadeusz

  161. Szałkowski Zbigniew

  162. Szczepański Zdzisław

  163. Szmelter Jan

  164. Szosland Janusz

  165. Szreniawski Janusz

  166. Szwarcsztajn Edward

  167. Świątkowki Tadeusz

  168. Terlikowski Władysław

  169. Tołłoczko Bolesław

  170. Trepka Edmund

  171. Turska-Kuśmierzowa Eligia

  172. Uklański Aleksander

  173. Waszkiewicz Jadwiga

  174. Wende Walenty

  175. Wendorff Zofia

  176. Werner Jan

  177. Werner Jerzy

  178. Wiktorowska Barbara

  179. Wilkoszewski Bogumił

  180. Will Arno

  181. Wilska-Jeszka Jadwiga

  182. Wiśniewski Stefan

  183. Witekowa Stanisława

  184. Witoszyński Czesław

  185. Włodarczyk Zdzisław

  186. Wojciechowski Bolesław

  187. Wojciechowski Tadeusz

  188. Wojno Tadeusz

  189. Wojsznis Józef

  190. Wojtkiewicz Wincenty

  191. Wolf Leszek

  192. Worpus Jerzy

  193. Wroński Zbigniew

  194. Zagrodzki Stanisław

  195. Zając Henryk

  196. Zakrzewski Juliusz

  197. Zaorska Helena

  198. Żarnowski Ludwik

  199. Zawadzki Romuald

  200. Zembrzuski Kazimierz

  201. Żyliński Tadeusz