Strategiczny cel Politechniki Łódzkiej to osiągnięcie światowych standardów w nauce. Uczelnia stawia na otwartość i innowacyjność w badaniach naukowych oraz rozwijanie współpracy w międzynarodowych sieciach badawczych. Naukowcy są autorami badań podstawowych oraz aplikacyjnych.