Internacjonalizacja ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników Politechniki Łódzkiej. Uczelnia wykazuje aktywność w obszarze podnoszenia jakości zarządzania uczelnią, co implikuje zadowalające efekty pracy w zakresie pozyskiwania akredytacji międzynarodowych.

 

Image
Na białym tle jasnoniebieski napis EUA, obok niebieski napis w trzech rzędach: European University Association

Politechnika Łódzka jest jedną z trzech polskich uczelni, które poddały się międzynarodowej ocenie instytucjonalnej EUA - Institutional Evaluation Programme i może używać znaku jakości EUA – IEP, który jest rozpoznawalny w całej Europie. Jego posiadanie zwiększa atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym.

 

Image

W 2020 roku PŁ, jako pierwsza uczelnia w Polsce otrzymała na pięć lat międzynarodową francuską akredytację - HCERES. Zespół francuskiej Najwyższej Rady ds. Oceny Badań Naukowych i Szkolnictwa Wyższego wysoko ocenił bogatą ofertę kształcenia PŁ, dostosowaną do potrzeb rynku pracy, jak również działania uczelni w doskonaleniu programów nauczania.

Więcej informacji o międzynarodowych akredytacjach programowych na stronie internetowej.