Politechnika Łódzka dołączyła do międzynarodowego grona partnerów społeczności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w filarze zdrowia (EIT Health) oraz żywności (EIT Food).
Image
Grafika do projektu EIT Health

Europejski Instytut Innowacji i Technologii to niezależny organ Komisji Europejskiej w strukturze programu Horyzont Europa stworzony został w celu wzmacniania innowacyjności w kluczowych obszarach rozwoju Unii Europejskiej.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej.


EIT Health powstało w 2015 r. jako „wspólnota wiedzy i innowacji” (KIC) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). EIT składa się z różnych wspólnot, z których każda koncentruje się na innym sektorze lub obszarze innowacji – w naszym przypadku jest to zdrowie i starzenie się. Ideą wspólnot EIT jest to, że innowacyjność rozwija się najlepiej, gdy odpowiednie organizacje współpracują w celu dzielenia się fachową wiedzą w obszarze tak zwanego „trójkąta wiedzy”. Jest to zasada, zgodnie z którą eksperci z biznesu, badań i edukacji współpracując ze sobą, tworzą optymalne środowisko dla rozwoju innowacji.

Wdrożenie teorii „trójkąta wiedzy” wymaga podejścia opartego na kooperacji. Dlatego współpracujemy w EIT Health międzynarodowo z wiodącymi organizacjami (ponad 200 partnerów) oraz tysiącami start-upów i przedsiębiorców, skupiając najzdolniejsze umysły, aby odpowiedzieć na niektóre z największych wyzwań zdrowotnych, przed którymi stoi Europa.

Dzięki temu wyjątkowemu, opartemu na współpracy podejściu, umożliwiamy sieci innowatorów przezwyciężanie barier, kwestionowanie konwencji i podejmowanie działań w celu udostępnienia innowacyjnych produktów i usług tym, którzy najbardziej ich potrzebują. EIT Health zapewnia możliwość i wsparcie w procesie tworzenia projektów międzynarodowych innowacyjnych, edukacyjnych oraz akceleracyjnych.

Zachęcamy do śledzenia informacji publikowanych na stronie dotyczących możliwości wsparcia badań naukowych, akceleracji rozwiązań biznesowych oraz edukacji dla studentów i młodych naukowców.

Więcej informacji na stronie internetowej

Politechnika Łódzka w czerwcu 2023 r. podpisała dokumenty potwierdzające członkostwo w nowych strukturach Wspólnot Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w obszarze EIT Food jako Delivery Partner. Główną misją jest wspieranie Europejczyków w przejściu na zrównoważony system żywnościowy z aktywnym udziałem społeczeństwa, jak również wspieranie przedsiębiorczości i innowacji w zakresie żywności poprzez opracowywanie rozwiązań na rzecz zdrowszego odżywiania.

Dzięki realizacji Interdyscyplinarnego Programu Wspierania Przedsiębiorczości Uczelni (InterHEI) Politechnika Łódzka przystąpiła do kolejnej inicjatywy społeczności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w obszarze żywności – EIT Food, której celem jest stworzenie zrównoważonego globalnego systemu żywnościowego poprzez rozwijanie innowacji, wspieranie przedsiębiorczości i zaangażowanie społeczeństwa. Jest to ogromne osiągnięcie, jak również prestiżowe wyróżnienie na arenie międzynarodowej, zwiększające podejście innowacyjne Politechniki Łódzkiej.

Działania w obszarze współpracy partnerstw ogólnoeuropejskich z tzw. trójkąta wiedzy, czyli uczelni, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw tworzących wspólnoty wiedzy i innowacji wspierają rozwój i innowacyjność globalnych rozwiązań związanych ze zmianą klimatu, zrównoważoną energią, zdrowiem i wspomnianą wyżej żywnością.

Politechnika Łódzka będzie realizowała projekty mające na celu zwiększenie wiedzy i promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności. Ideą jest także zwiększenie przedsiębiorczości wśród studentów, zaangażowanie społeczności lokalnej, a w rezultacie stworzenie nowych produktów i dostarczanie usług przyczyniających się do świadomego podejścia do zrównoważonego systemu żywnościowego.

Więcej informacji na stronie internetowej.