Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z Politechniką Łódzką realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: „Cyfrowa Gmina”.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. W trakcie projektu wnioskodawca zamierza przeprowadzić konkursy grantowe, w ramach których JST będą mogły otrzymać wsparcie m.in. na:

  • cyfryzację urzędów oraz innych podmiotów im podległych (np. szkół) w postaci nabycia niezbędnego oprogramowania i sprzętu IT;
  • upowszechnienia wykorzystania chmury obliczeniowej przez JST;
  • diagnozę i poprawę cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Przewidziano również wsparcie dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR), które będzie mogło być udzielone przez JST w formie zakupu sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu do nauki zdalnej.

Powyższe działania pozwolą JST na usprawnienie zdalnej obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych, usprawnienie procesów organizacyjnych, analizę i zaplanowanie dostosowanych do potrzeb danej jednostki działań ograniczających cyberzagrożenia, ograniczenie wykluczenia cyfrowego osób uczących się w dobie pandemii COVID-19.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na czas obsługi interesanta, a także zwiększy dostępność i powszechność usług poprzez umożliwienie zdalnej obsługi obywateli.

Szereg powyższych działań przyczyni się do niwelowania negatywnych skutków społecznych i gospodarczych wywołanych przez wystąpienie pandemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 1 286 192 994,70 zł

Kwota dofinansowania: 1 286 192 994,70 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 286 192 994,70 zł

Termin realizacji: 01.09.2021–31.12.2023

Image
Logotyp projektu. Biały napis "Cyfrowa gmina" na niebieskim tle. Nad napisem żółte ikony - symbole cyfryzacji.