Na Politechnice Łódzkiej działa Komisja ds. dobrych praktyk akademickich do zadań której należy:

 • formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących naruszania dobrych praktyk akademickich;
 • formułowanie opinii i wniosków w sprawach skierowanych przez Rektora, dotyczących w szczególności: postępowania uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego, nepotyzmu, nadużycia władzy, prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Politechniki Łódzkiej, braku poszanowania własności intelektualnej, stosowania kryteriów pozamerytorycznych w ocenie pracy nauczycieli akademickich oraz studentów, dyskryminacji, podważania autorytetu oraz kompetencji naukowych i uprawnień, mobbingu, incydentów o znamionach korupcji, konfliktu interesów oraz mediacji w konfliktach pomiędzy nauczycielami akademickimi.

Do Komisji należą:

 • dr hab. inż. Ryszard Władysiak, prof. uczelni - Przewodniczący Komisji,
 • prof. dr hab. inż. Marcin Kozanecki,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz,
 • prof. dr hab. inż. Marek Lefik,
 • dr Monika Malinowska-Olszowy, prof. uczelni,
 • dr inż. Konrad Niziołek,
 • dr hab. inż. Agnieszka Nowak, prof. uczelni,
 • prof. dr hab. Wojciech Marian Kryszewski,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zgraja.