Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021:

Kategoria A+:

 • inżynieria chemiczna,
 • nauki chemiczne,
 • technologia żywności i żywienia.

Kategoria A:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna,
 • matematyka,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

Kategoria B+:

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • inżynieria lądowa i transport.