Image
dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka
Data dodania 11.03.2021 - 07:57
Kategorie aktualności

Nauki chemiczne są bardzo rozległą dziedziną mogącą znaleźć zastosowanie w takich obszarach jak autentykacja produktów czy diagnostyka medyczna. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez naukowców jest spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). W tym obszarze pracuje dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka należąca do grupy badawczej prof. Łukasza Albrechta.

Image
Studentka w laboratorium PŁ, fot. arch. PŁ
Data dodania 11.02.2021 - 14:26
Kategorie aktualności

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (11.02) to dobra okazja do pokazania, jak Politechnika Łódzka - nowoczesna uczelnia techniczna aspirująca do grupy uczelni badawczych, wypada w rosnących statystykach dotyczących zatrudnienia kobiet oraz perspektywach ich rozwoju naukowego.

Image
Budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
Data dodania 04.02.2021 - 10:52
Kategorie aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała dofinansowanie 10 jednostkom w ramach programu  „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Politechnika Łódzka jest jednym z beneficjentów.

 

Image
logo NCBR
Data dodania 12.01.2021 - 15:24
Kategorie aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG. Wnioski o dofinansowanie można składać od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. (do godziny 16:00).

Image
logo programu LIDER
Data dodania 12.01.2021 - 15:21
Kategorie aktualności

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 18 stycznia do 18 marca 2021 r. (do godziny 16:15).