Image
Budynek Wydziału EEIA na PŁ, fot. Jacek Szabela
Data dodania 22.09.2021 - 12:58
Kategorie aktualności

Wspólny projekt Politechniki Łódzkiej i Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki „MDB- Medical Data Bank” jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem utrudnionego bądź wręcz niemożliwego, cyfrowego dostępu do atrakcyjnych i unikatowych danych medycznych dotyczących m.in histopatologii.


Image
Wejście do Rektoratu PŁ
Data dodania 25.08.2021 - 08:54
Kategorie aktualności

Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr hab. inż. Dorocie Kręgiel z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz dr. hab. inż. Marcinowi Janickiemu z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.

Image
Kilkanaście różnokolorowych probówek na stole laboratoryjnym.
Data dodania 19.08.2021 - 08:15
Kategorie aktualności

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami. Efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.  

Image
Grafika cyklu Nauka movie głosem młodych naukowców. Obraz podzielony na dwie części: lewa to grafika na biało-bordowym tle, prawa to zdjęcie bohatera. W lewym, górnym rogu, na białym tle czarny napis mgr inż. Andrzej Gąsiorowski. Poniżej na bordowym tle logo cyklu: ikona kamery z nazwą cyklu. Po prawej stronie zdjęcie portretowe mgr inż. Andrzeja Gąsiorowskiego w niebieskim garniturze. Na lewej doni trzyma statuetkę-nagrodę JM Rektora Politechniki Łódzkiej.
Data dodania 10.06.2021 - 07:26
Kategorie aktualności

Energetyka jądrowa wciąż budzi wiele wątpliwości, dlatego tak bardzo ważny jest głos ekspertów. Mgr inż. Andrzej Gąsiorowski, doktorant na Wydziale Chemicznym, prowadzi badania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie pracy z promieniowaniem jonizującym. Jest absolwentem technologii chemicznej na PŁ, uczestniczył w projektach NCN i NCBR. Jest stypendystą Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych. Brał udział w wyjeździe szkoleniowo-stażowym do Hiszpanii, w zakresie energetyki jądrowej, jak również w wyjazdach technicznych dotyczących przemysłu jądrowego we Francji i Niemczech.

Image
Grafika cyklu Nauka movie głosem młodych naukowców. Obraz podzielony na dwie części: lewa to grafika na biało-bordowym tle, prawa to zdjęcie bohatera. W lewym, górnym rogu, na białym tle czarny napis mgr inż. Rafał Bredow. Poniżej na bordowym tle logo cyklu: ikona kamery z nazwą cyklu. Po prawej stronie zdjęcie portretowe mgr inż. Rafała Bredowa w garniturze na jasnym tle.
Data dodania 27.05.2021 - 07:46
Kategorie aktualności

W swojej pracy doskonale łączy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zdobytym na placu budowy. A to wykorzystuje w swoich badaniach, których celem jest ustalenie niezawodności konstrukcji tj. hale, maszty. Mgr inż. Rafał Bredow jest laureatem m.in. Nagrody im. prof. Kuczyńskiego za najlepszą pracę dyplomową wykonaną na kierunku budownictwo i kontynuuje kształcenie w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej PŁ.

Image
Grafika cyklu Nauka movie głosem młodych naukowców. Obraz podzielony na dwie części: lewa to grafika na biało-bordowym tle, prawa to zdjęcie bohatera. W lewym, górnym rogu, na białym tle czarny napis mgr inż. Weronika Głowadzka. Poniżej na bordowym tle logo cyklu: ikona kamery z nazwą cyklu. Po prawej stronie zdjęcie portretowe uśmiechniętej mgr inż. Weroniki Głowadzkiej w ciemnej bluzce.
Data dodania 06.05.2021 - 08:10
Kategorie aktualności

W laboratorium czuje się jak dziecko w sklepie z zabawkami – pasjonatka fizyki, doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. Pracuje w grupie badawczej prof. Tomasza Czyszanowskiego, gdzie zajmuje się laserami VCSEL znajdującymi szerokie zastosowanie m.in. w medycynie, sprzęcie elektronicznym. Mgr inż. Weronika Głowadzka związana jest z Instytutem Fizyki PŁ, zdobywa również międzynarodowe doświadczenie w czasie staży i pobytów w europejskich uczelniach. Jako cel postawiła sobie stworzenie technologii, która w przyszłości mogłaby być wykorzystana do szybkiej analizy krwi pacjentów lub powietrza jakim oddychają.

Image
XIX-wieczna Willa Józefa Richtera, obecnie siedziba rektoratu PŁ
Data dodania 12.04.2021 - 10:41
Kategorie aktualności

JM Rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik, ogłasza kolejne konkursy, których celem jest aktywizacja działalności badawczej pracowników i studentów oraz promowanie wybitnych osiągnięć naukowych kadry Uczelni. Termin zgłoszeń upływa 23 kwietnia.


Image
Grafika cyklu Nauka movie głosem młodych naukowców. Obraz podzielony na dwie części: lewa to grafika na biało-bordowym tle, prawa to zdjęcie bohatera. W lewym, górnym rogu, na białym tle czarny napis mgr inż. Monika Bartczak. Poniżej na bordowym tle logo cyklu: ikona kamery z nazwą cyklu. Po prawej stronie zdjęcie portretowe mgr inż. Moniki Bartczak w niebieskiej sukni na białym tle.
Data dodania 08.04.2021 - 09:58
Kategorie aktualności

Doktorantka Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ pracuje nad metodami lingwistycznego podsumowania i wykrywania wyjątków w bazach danych, znajdujących zastosowanie w cyberbezpieczeństwie, medycynie, handlu. Wraz z prof. Adamem Niewiadomskim jest współautorką artykułu wydanego w czasopiśmie naukowym Journal of Applied Computer Science. Została również laureatką konkursu o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia.

Image
Grafika cyklu Nauka movie głosem młodych naukowców. Obraz podzielony na dwie części: lewa to grafika na biało-bordowym tle, prawa to zdjęcie bohatera. W lewym, górnym rogu, na białym tle czarny napis dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka. Poniżej na bordowym tle logo cyklu: ikona kamery z nazwą cyklu. Po prawej stronie zdjęcie portretowe dr inż. Barbary Pacholczyk-Sienickiej w fioletowym swetrze.
Data dodania 11.03.2021 - 07:57
Kategorie aktualności

Nauki chemiczne są bardzo rozległą dziedziną mogącą znaleźć zastosowanie w takich obszarach jak autentykacja produktów czy diagnostyka medyczna. Jednym z narzędzi wykorzystywanych przez naukowców jest spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). W tym obszarze pracuje dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka należąca do grupy badawczej prof. Łukasza Albrechta.

Image
Studentka w laboratorium PŁ, fot. arch. PŁ
Data dodania 11.02.2021 - 14:26
Kategorie aktualności

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce (11.02) to dobra okazja do pokazania, jak Politechnika Łódzka - nowoczesna uczelnia techniczna aspirująca do grupy uczelni badawczych, wypada w rosnących statystykach dotyczących zatrudnienia kobiet oraz perspektywach ich rozwoju naukowego.

Image
Budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ
Data dodania 04.02.2021 - 10:52
Kategorie aktualności

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała dofinansowanie 10 jednostkom w ramach programu  „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Politechnika Łódzka jest jednym z beneficjentów.