Image
Data dodania 14.06.2021 - 09:52
Kategorie aktualności

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zaprasza do udziału w „Jubileuszowym programie stypendialnym 65 na 65”.

Program skierowany jest do studentów studiujących na kierunkach ścisłych, technicznych lub technologiczno-informatycznych. Kandydaci powinni również posiadać motywację do mierzenia się z nowymi wyzwaniami i rozległą wiedzę w swojej dziedzinie studiów oraz dobre wyniki w nauce.

 

Data dodania 07.06.2021 - 13:43
Kategorie aktualności

Urząd Miasta Łodzi poszukuje aktywne i energiczne osoby, które jako wolontariusze będą wspierać organizatorów Międzynarodowego Kongresu „Regeneracja Miast Przemysłowych” odbywającego się w Łodzi w dniach 22-23 czerwca 2021. 

Data dodania 19.04.2021 - 11:38
Kategorie aktualności

Do 23 maja trwa nabór wniosków o Nagrodę Santander Universidades dla studentów Politechniki Łódzkiej za zaangażowanie społeczne, realizację inicjatyw na Uczelni i poza nią, propagowanie nauki i przedsiębiorczości, działalność na rzecz i dla dobra Uczelni oraz osiągnięcia w nauce.

Data dodania 01.12.2020 - 14:37
Kategorie aktualności

Komunikat opracowany został na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Data dodania 01.12.2020 - 14:35
Kategorie aktualności

Od 1 października 2019 r. Politechnika Łódzka wydaje absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20 dyplom ich ukończenia na zasadach wynikających z art. 81 ustawy z  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.85 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem.