Data dodania 11.09.2023 - 12:50
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się komunikat prorektora PŁ ds. studenckich ws. określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akademickim 2023/2024.

Data dodania 07.06.2023 - 09:04
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się komunikat Prorektora ds. studenckich PŁ z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wydłużenia wypłat stypendiów do 10 miesięcy.

Data dodania 31.05.2023 - 10:25
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się komunikat prorektora PŁ ds. studenckich z 30.05.2023 r. ws. ujednolicenia wzorów dokumentów stosowanych w procedurze dyplomowania na studiach I i II stopnia w Politechnice Łódzkiej.

Data dodania 25.05.2023 - 09:25
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się Komunikat Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z 24 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w Politechnice Łódzkiej pobieranych od osób będących obywatelami polskimi i innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/24.

Data dodania 25.05.2023 - 09:20
Kategorie aktualności

W załączeniu znajduje się Komunikat Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z 24 maja 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych i innych formach kształcenia w Politechnice Łódzkiej pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi, niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/24.

Data dodania 24.05.2023 - 15:00
Kategorie aktualności

Komunikat prorektora PŁ ds. studenckich ws. trybów, form i terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. ak. 2023/24 znajduje się w załączeniu.

Data dodania 07.04.2023 - 09:46
Kategorie aktualności

Dziennik Gazeta Prawna oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w II edycji konkursu 3W: woda, wodór, węgiel, którego celem jest popularyzacja wśród młodych ludzi idei 3W i wiedzy o wodzie, wodorze i węglu – niezbędnych do życia. Zgłoszenia do 31 lipca 2023 r.

Data dodania 20.12.2022 - 12:43
Kategorie aktualności

Komunikat z 20.12. w sprawie określenia terminów składania wniosków przez studentów o udostępnienie miejsc parkingowych na terenie kampusu C Politechniki Łódzkiej w semestrze zimowym r. ak. 2022/2023 – tura uzupełniająca.

Image
plakat z dziewczyną w goglach informujący o programie Siemens dla studentek
Data dodania 16.12.2022 - 07:47
Kategorie aktualności

Ruszyły zgłoszenia do piątej edycji programu Inżynierki 4.0 organizowanego przez firmę Siemens. W serii warsztatów i spotkań z ekspertami z branży weźmie udział 30 studentek uczelni technicznych, które przyślą najciekawsze eseje odpowiadające na pytanie “Co dla Ciebie oznacza bycie inżynierką?”. Do 13 stycznia 2023 roku trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając esej. Zaproszenie na warsztaty otrzymają autorki 30 najlepszych tekstów.

Data dodania 08.12.2022 - 11:23
Kategorie aktualności

Do konkursu mogą być zgłoszone prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i podyplomowe obronione przez absolwentów roczników 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023. Nie będą przyjmowane prace dyplomowe powstałe z inicjatywy i/lub we współpracy z firmą CEMEX Polska. Zgłoszenia do 31 stycznia 2023.