Data dodania 05.11.2021 - 08:12
Kategorie aktualności

Aneks z dnia 29.10.2021 r. do Komunikatu Prorektora ds. studenckich PŁ z dnia 7.06.2021 r. w sprawie terminów składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich PŁ w r. ak. 2021/22.

Data dodania 28.10.2021 - 09:22
Kategorie aktualności

Komunikat Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z dnia 27 października 2021 r. w sprawie planu rozmieszczenia parkingowych stref studenckich na terenie Kampusów A i B Politechniki Łódzkiej.

Data dodania 11.10.2021 - 09:28
Kategorie aktualności

Komunikat w sprawie określenia terminu składania wniosków przez studentów o udostępnienie miejsc parkingowych w strefie VIII Domu Studenta na terenie kampusu C Politechniki Łódzkiej w semestrze zimowym r. ak. 2021/2022.

Image
Grafika promująca program Młodzi w Łodzi
Data dodania 08.10.2021 - 11:32
Kategorie aktualności

Trwa rekrutacja do kolejnej edycji programów stypendialnych Młodzi w Łodzi. W roku akademickim 2021/2022, fundatorzy oferują studentom 18 stypendiów, 4 miejsca w akademiku oraz kursy języka angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego a także kurs Business English dla nawet 45 osób.


Data dodania 08.10.2021 - 09:29
Kategorie aktualności

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania. Zapraszamy do zapoznania się z przedstawioną ofertą dostępnego wsparcia.

Data dodania 20.09.2021 - 14:23
Kategorie aktualności

Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie „Regulaminu porządkowego Kampusu Politechniki Łódzkiej” oraz Komunikatu Prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z 17 września 2021 r. w sprawie określenia zasad wnioskowania studentów o udostępnienie miejsc parkingowych na terenie Politechniki Łódzkiej określam termin składania wniosków o udostępnienie miejsc parkingowych w semestrze zimowym r.ak. 2021/2022 na kampusach A, B i C Politechniki Łódzkiej.

Data dodania 20.09.2021 - 13:57
Kategorie aktualności

Na podstawie Zarządzenia Nr 38/2021 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie „Regulaminu porządkowego Kampusu Politechniki Łódzkiej” określam następujące zasady wnioskowania i przydzielania dostępu do miejsc parkingowych studentom na terenie kampusów Politechniki Łódzkiej

Data dodania 06.09.2021 - 13:45
Kategorie aktualności

Informuje, że traci moc Informacja nr 5 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, 27 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia obsługi świadczeń pomocy materialnej w okresie zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

Data dodania 30.08.2021 - 08:34
Kategorie aktualności

1 października w Politechnice Łódzkiej rozpocznie się 77. rok akademicki w historii uczelni. W semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie PŁ, jak i z wykorzystaniem metod oraz narzędzi kształcenia na odległość.

Data dodania 19.07.2021 - 15:29
Kategorie aktualności

Poniżej znajduje się komunikat prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z 19 lipca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się pobieranych od osób ubiegających się o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej przez potwierdzenie efektów uczenia się.

Image
Grafika promująca konkurs MON
Data dodania 16.07.2021 - 13:50
Kategorie aktualności

Minister Obrony Narodowej ogłosił II edycję Konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.