Data dodania 06.09.2021 - 13:45
Kategorie aktualności

Informuje, że traci moc Informacja nr 5 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Łódzkiej, 27 marca 2020 r. w sprawie prowadzenia obsługi świadczeń pomocy materialnej w okresie zawieszenia zajęć w uczelni wywołanego zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2.

Data dodania 30.08.2021 - 08:34
Kategorie aktualności

1 października w Politechnice Łódzkiej rozpocznie się 77. rok akademicki w historii uczelni. W semestrze zimowym zajęcia dydaktyczne dla wszystkich form i poziomów kształcenia będą realizowane w sposób mieszany tzn. zarówno poprzez bezpośredni kontakt z prowadzącymi zajęcia na terenie PŁ, jak i z wykorzystaniem metod oraz narzędzi kształcenia na odległość.

Data dodania 19.07.2021 - 15:29
Kategorie aktualności

Poniżej znajduje się komunikat prorektora ds. studenckich Politechniki Łódzkiej z 19 lipca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się pobieranych od osób ubiegających się o przyjęcie na studia w Politechnice Łódzkiej przez potwierdzenie efektów uczenia się.

Image
Grafika promująca konkurs MON
Data dodania 16.07.2021 - 13:50
Kategorie aktualności

Minister Obrony Narodowej ogłosił II edycję Konkursu na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Image
Biały stół, na nim czarna teczka i strona dokumentu, którą podpisuje osoba w niebieskiej koszuli.
Data dodania 07.07.2021 - 12:11
Kategorie aktualności

W załączniku przedstawiamy komunikat prorektora ds. studenckich z dnia 13 września 2021r. w sprawie zasad przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 i sposobu ich opiniowania.

 

Image
Grafika promująca stypendia pomostowe - rekrutacja 2021
Data dodania 07.07.2021 - 10:53
Kategorie aktualności

Wystartowała rekrutacja do XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 500 stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów 2021 z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. Przyszli studenci mogą aplikować o stypendia do 16 sierpnia.

Image
Data dodania 14.06.2021 - 09:52
Kategorie aktualności

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej zaprasza do udziału w „Jubileuszowym programie stypendialnym 65 na 65”.

Program skierowany jest do studentów studiujących na kierunkach ścisłych, technicznych lub technologiczno-informatycznych. Kandydaci powinni również posiadać motywację do mierzenia się z nowymi wyzwaniami i rozległą wiedzę w swojej dziedzinie studiów oraz dobre wyniki w nauce.

 

Data dodania 07.06.2021 - 13:43
Kategorie aktualności

Urząd Miasta Łodzi poszukuje aktywne i energiczne osoby, które jako wolontariusze będą wspierać organizatorów Międzynarodowego Kongresu „Regeneracja Miast Przemysłowych” odbywającego się w Łodzi w dniach 22-23 czerwca 2021. 

Data dodania 19.04.2021 - 11:38
Kategorie aktualności

Do 23 maja trwa nabór wniosków o Nagrodę Santander Universidades dla studentów Politechniki Łódzkiej za zaangażowanie społeczne, realizację inicjatyw na Uczelni i poza nią, propagowanie nauki i przedsiębiorczości, działalność na rzecz i dla dobra Uczelni oraz osiągnięcia w nauce.

Data dodania 01.12.2020 - 14:37
Kategorie aktualności

Komunikat opracowany został na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).

Data dodania 01.12.2020 - 14:35
Kategorie aktualności

Od 1 października 2019 r. Politechnika Łódzka wydaje absolwentom studiów rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/20 dyplom ich ukończenia na zasadach wynikających z art. 81 ustawy z  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz.85 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.) zwanego dalej Rozporządzeniem.