Kontakt

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116,

tel. +48 42 631 29 29 - informacja o numerach

Wirtualny kampus PŁ

Aplikacja „Interaktywna Mapa Kampusu Politechniki Łódzkiej” jest już dostępna do pobrania ze sklepów Google Play i App Store.

Z mapy można korzystać również z poziomu przeglądarki pod adresem: mapa.p.lodz.pl

Aplikacja zapewnia ułatwienia w poruszaniu się na terenach otwartych i wewnątrz budynków Politechniki Łódzkiej. System oferuje usługi wyszukiwania interesujących obiektów (z bogatym wachlarzem możliwości filtrowania danych również pod kątem dostępności) oraz pomoc w dotarciu do określonego celu.

Zadanie „Technologie wspierające - Interaktywna Mapa Kampusu PŁ” sfinansowano z Projektu Dostępna Politechnika Łódzka współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.


Image
belka z logami

 

Wirtualny spacer po kampusie PŁ


Kampus A


A16 - Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej znane na świecie jako International Faculty of Engineering (IFE) jest jednostką ogólnouczelnianą od ponad 25 lat organizującą kształcenie na kierunkach technicznych w języku angielskim i francuskim.


A34 - Alchemium - magia chemii jutra to najnowsza inwestycja Politechniki Łódzkiej. Kompleks będzie się składał z dwóch połączonych części: budynku laboratoryjno-dydaktycznego Wydziału Chemicznego oraz centrum konferencyjno-dydaktycznego.


A18 - Fabryka Inżynierów XXI wieku to najnowszy budynek Wydziału Mechanicznego. Na pięciu kondygnacjach znajdą się m.in.: hala technologiczna, 4 laboratoria pomiarowe, 9 sal technologicznych oraz 9 dydaktycznych, 5 wykładowych, 8 seminaryjnych, 26 pracowni dydaktycznych i dydaktyczno-laboratoryjnych i 5 pracowni informatycznych.


A1 - LabFactor to najnowszy budynek Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, wyposażony w aparaturę zgodną z technologiami użytkowanymi w przemyśle. Budynek stanowi bazę laboratoryjną dla badań i dydaktyki w takich obszarach jak inżynieria procesowa, inżynieria biochemiczna, inżynieria środowiska.


A33 – Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
W budynku mieszczą się: Instytut Architektury Tekstyliów, Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych, Katedra Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Materiałów Polimerowych, Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych.


A2 – Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
W budynku mieszczą się m.in. Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej, Instytut Technologii i Analizy Żywności, Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków.


A13 - Dział Rekrutacji i Sekcja Dyplomów PŁ
W tym budynku przyjmowane są dokumenty kandydatów na studia oraz wydawane są dyplomy ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich.


Kampus B


B3 - Rektorat
Rektorat PŁ mieści się w willi XIX-wiecznego fabrykanta, Józefa Richtera.


B15 - Zrewitalizowany gmach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej to 4 audytoria, 13 laboratoriów dydaktycznych,  sale komputerowe, sale zajęć projektowych i seminaryjnych oraz pomieszczenia pracy własnej studentów.


B28 – Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce. Łodzianie mają do dyspozycji  m.in. 50‐metrowy basen olimpijski, 25‐metrowy basen z regulowanym dnem, 17‐metrową ściankę wspinaczkową (jedną z najwyższych w Polsce), korty do gry w badmintona i squasha oraz halę sportowo‐widowiskową .


B22 - Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej gromadzi, opracowuje i udostępnia książki, czasopisma, normy, patenty i inne materiały potrzebne do studiowania, prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki.
W gmachu przy ul. Wólczańskiej 223 mieści się także Uczelniane Centrum Informatyczne, Wydawnictwo PŁ, Galeria Biblio-Art, a także siedziba Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego.


B6, B7 - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
W budynkach znajdują się: Instytut Architektury i Urbanistyki, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Katedra Budownictwa Betonowego, Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego, Katedra Mechaniki Konstrukcji.


B-19 Centrum Technologii Informatycznych to międzywydziałowa jednostka, w której kształcą się przyszli informatycy. W CTI dostępnych jest  21 specjalistycznych pracowni oraz 4 sale wideokonferencyjne, a także sala kinowa z obrazowaniem trójwymiarowym.