Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (CIP) Politechniki Łódzkiej wspiera działania podejmowane przez uczelnię w zakresie transferu i komercjalizacji nowych technologii.

CIP oferuje usługi szkoleniowe i doradcze skierowane głównie do absolwentów i młodych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły biznesowe i zakładać własne firmy. Jednostka ma w swojej ofercie także indywidualne konsultacje z ekspertami, którzy pomogą wybrać skuteczną strategię komercjalizacji technologii oraz znaleźć partnera biznesowego.

CIP prowadzi promocję Politechniki Łódzkiej jako ośrodka naukowego oferującego innowacyjne technologie o światowym standardzie oraz od początku istnienia jednostki zajmującej się transferem technologii, aktywnie wspiera naukowców poprzez zdobywane środków zewnętrznych w ramach projektów ministerialnych dofinansowujących uczelniane technologie.

Centrum również posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 (jako jedyna jednostka ogólnouczelniana w Polsce posiadająca ISO w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji innowacyjnych technologii) oraz status Akredytowanego Ośrodka Innowacji.

Działania podejmowane przez CIP wspierane są przez spółkę celową TULVENTURE Sp. z o.o. Politechniki Łódzkiej.

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Adres
al. Politechniki 3B,
93-590 Łódź
Telefon
+ 48 42 631 20 41, + 48 42 631 21 41
E-mail