Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (CIP) Politechniki Łódzkiej wspiera działania podejmowane przez Politechnikę Łódzką w zakresie transferu i komercjalizacji nowych technologii.

CIP oferuje usługi szkoleniowe i doradcze skierowane głównie do absolwentów i młodych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły biznesowe i zakładać własne firmy. Jednostka ma w swojej ofercie także indywidualne konsultacje z ekspertami, którzy pomogą wybrać skuteczną strategię komercjalizacji technologii oraz znaleźć partnera biznesowego.

CIP prowadzi promocję Politechniki Łódzkiej jako ośrodka naukowego oferującego innowacyjne technologie o światowym standardzie.

Działania podejmowane przez CIP wspierane są przez spółkę celową Tulventure Politechniki Łódzkiej.

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Adres
al. Politechniki 3B,
93-590 Łódź
Telefon
+ 48 42 631 20 41, + 48 42 631 21 41
E-mail