Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości (RICIP) Politechniki Łódzkiej wspiera działania podejmowane przez uczelnię w zakresie transferu i komercjalizacji nowych technologii. Naszym nadrzędnym celem jest wprowadzanie nowych technologii do gospodarki, ale również szerzenie wiedzy za pomocą szkoleń nt. szeroko pojętej własności intelektualnej.

RICIP oferuje usługi szkoleniowe i doradcze skierowane głównie do absolwentów i młodych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły biznesowe i zakładać własne firmy. Jednostka ma

w swojej ofercie także indywidualne konsultacje z ekspertami, którzy pomogą wybrać skuteczną strategię komercjalizacji technologii oraz znaleźć partnera biznesowego.

RICIP prowadzi promocję Politechniki Łódzkiej jako ośrodka naukowego oferującego innowacyjne technologie o światowym standardzie oraz od początku istnienia jednostki zajmującej się transferem technologii, aktywnie wspiera naukowców poprzez zdobywane środków zewnętrznych w ramach projektów ministerialnych dofinansowujących uczelniane technologie.

Centrum również posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 (jako jedyna jednostka ogólnouczelniana w Polsce posiadająca ISO w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji innowacyjnych technologii). Przyznanie certyfikatu ISO wskazuje na wysoką jakość usług jednostki oraz bez wątpienia wzmacnia konkurencyjność w gospodarce opartej na wiedzy, budując tym samym przewagę nie tylko w działalności biznesowej, ale również w sferze nauki. Ponadto wskazuje na standard zgodny z wymogami Unii Europejskiej. Innowacyjność organizacji wskazuje na dostosowanie do światowych tendencji kształcenia, globalizację, rozwój technologiczny oraz rosnące zapotrzebowanie na transfer wiedzy z uczelni i realizacji projektów badawczych dla przemysłu. Utrzymanie od 2008 roku certyfikacji wymagało od nas przechodzenia regularnych kontroli w postaci audytów, a w efekcie ciągłego dążenia do doskonalenia skuteczności i efektywności wszelkich procesów.

Aktualnie przyznana przez Ministra Rozwoju i Technologii akredytacja obowiązuje do dnia 7 marca 2024 r., co jednocześnie upoważnia do posługiwania się logotypem MRiT we wskazanym czasie.

Działania podejmowane przez CIP wspierane są przez spółkę celową TULVENTURE Sp. z o.o. Politechniki Łódzkiej.

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
Adres
al. Politechniki 3B,
93-590 Łódź
Telefon
+ 48 42 631 20 41, + 48 42 631 21 41
E-mail