Fundusz przeznaczony jest na stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów oraz stypendia za wyniki w nauce dla studentów Politechniki Łódzkiej.

Adresowany jest do aktywnych i osiągających sukcesy naukowe osób, które rozwijają swoją ścieżkę rozwoju zawodowego w PŁ. Wyróżnienie przyznawane jest na zasadach konkursu osobom chętnym.

W załączeniu znajduje się Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej.

 

Prorektor ds. nauki, prof. Łukasz Albrecht, zaprasza do udziału w XV edycji konkursu o stypendia naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego PŁ na rok 2023.