Politechnika Łódzka w ramach programu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” organizuje konkursy na granty wewnętrzne dla doktorantów pierwszego lub drugiego roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ oraz młodych naukowców.

Celem programu jest wzmocnienie potencjału naukowego i kadrowego uczelni poprzez podnoszenie umiejętności doktorantów i młodych naukowców w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze oraz zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu grantów.