Politechnika Łódzka realizuje podzadanie 3.2 Budżetu zadaniowego pt.: „Wsparcie realizacji III misji uczelni”. Celem konkursu z terminem zgłoszeń do 30 czerwca 2021 roku jest wyłonienie do 30 września 2021 r. trzech opisów osiągnięć naukowych w dyscyplinach naukowych ewaluowanych w PŁ, w których najlepiej udokumentowano wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Zwycięskie opracowania będą stanowiły wzorcowe przykłady w oparciu, o które badacze PŁ będą mogli przygotować swoje zgłoszenia do ewaluacji dyscyplin naukowych wg III kryterium w terminie do końca 2021 r. Na stronie Konkursu udostępniono materiały instruktarzowe do przygotowania opisów wpływu na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki oraz regulamin konkursu. Ocena złożonych w ramach konkursu zgłoszeń będzie przebiegać także z udziałem eksperta zewnętrznego.