Przyznawana są niezależnie od tego, czy Politechnika Łódzka jest jedynym wykonawcą projektu, liderem lub partnerem konsorcjum. Wspierają działalność naukową Uczelni ocenianą w ramach II kryterium ewaluacyjnego i powinny zaowocować uzyskaniem najwyższych kategorii w dyscyplinach naukowych. Zasady przyznawania naród w tej kategorii znajdują się w załączonym Regulaminie.

Pliki do pobrania