Politechnika Łódzka realizuje podzadanie 1.3 Budżetu zadaniowego pt.: „Rozwój narzędzi wspierających osoby przygotowujące aplikacje grantowe”. Jego celem jest systemowe wsparcie zespołów badawczych przygotowujących wnioski projektowe ze szczególnym uwzględnieniem wniosków o międzynarodowe projekty badawcze. W celu zwiększenia szans zespołów badawczych na pozyskanie finansowania projektów międzynarodowych, możliwe jest zlecenie przygotowania ewaluacji gotowego wniosku projektowego przez niezależnych ekspertów zewnętrznych przed złożeniem aplikacji do instytucji finansującej. Pozwoli to na poprawę jakości wniosków składanych przez badaczy PŁ i zwiększy szansę uzyskania finansowania projektu. Wnioski o udzielenie zgody na sporządzenie recenzji zewnętrznej należy kierować do prorektora ds. nauki za pośrednictwem Centrum Obsługi Projektów opiniującego aplikacje. Projekty przygotowane w ramach konkursów o zasięgu międzynarodowym, finansowane zarówno przez instytucje polskie jak i Komisję Europejską, a także projekty, w których PŁ pełni rolę lidera konsorcjum, traktowane będą w sposób priorytetowy.

Centrum Obsługi Projektów
Adres
93-590 Łódź, ul. Żeromskiego 116
budynek A33, II piętro (budynek Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów)
Telefon
+48 42 631 20 82, +48 42 631 28 71, +48 42 631 21 07
E-mail