W 2021 roku realizowane będzie podzadanie 1.1 Budżetu zadaniowego pt.: „Intensyfikacja aktywności publikacyjnej pracowników, doktorantów i studentów PŁ poprzez dofinansowanie publikacji OPEN ACCESS”.


Image
Fragment klawiatury laptopa i dłonie nad nimi.

Od stycznia 2021 r. kierownikiem podzadania został prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht, a administracyjną obsługą podzadania zajmie się Dział Nauki. Szczegóły dotyczące procedury składania wniosków znajdą Państwo w załączonym Regulaminie.

 

Jeżeli w pierwszych dniach tego roku Państwa publikacja została zaakceptowana do wydania i otrzymali Państwo fakturę, która została opłacona ze środków jednostki, proszę bezpośrednio kontaktować się z Działem Nauki w celu uzyskania refinansowania.