List of projects implemented under the programs of the National Science Centre:

 • AIR - Analogue Intelligent chip for short and middle range Radar signal processing.

 • In-situ study and numerical modeling of symmetric and asymmetric bulk material flows in silos using X-ray tomography.

 • Discrete PID type control of non-integer order variables.

 • Modeling of thermal phenomena in electronic nanosystems.

 • Innovative system for evaluation and rehabilitation of human imbalance (InnoReh). 

 • Opracowanie optycznego systemu podgrzewania podłóż wykorzystywanych w spintronice. 

 • Opracowanie systemu modułowych zaawansowanych stanowisk zrobotyzowanych ze zintegrowanym transportem międzystanowiskowym. 

 • Wpływ wilgotności powietrza na proces chłodzenia układów elektronicznych. 

 • Wykorzystanie warstw konwerterów energii w nowych rozwiązaniach dla ogniw fotowoltaicznych. 

 • Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta. 

 • Zastosowanie metod fizyki komputerowej do badań wpływy defektów strukturalnych na własności struktur SiC przyrządów półprzewodnikowych z węglika krzemu. 


List of projects implemented under the programs of the National Centre for Research and Development:

 • Functional hybrid composites with designed properties. 

 • Remote mobile biometric authentication system using non-specialized mobile devices. 


List of projects implemented under the programs of the European Regional Development Fund.

 • Next-generation industrial tomography platform for process diagnostics and control. 

 • Developing a new optimized from the point of view of power loss design high speed three phase induction motors used in industrial drives.

 • Intelligent Recommendation Engine for Digital Marketing Platforms.

 • PIONIER-LAB - National Platform for Integration of Research Infrastructures with Innovation Ecosystems. 

 • PolFEL - Polish Laser on Free Electrons. 

 • PRACE-Cooperation in Advanced Computing in Europe - PRACE LAB. 

 • Retrofit* of a vacuum DC ultra-high-speed switch for combined trains, EMUs and electric locomotives. *Generic retrofit for new technical, operational quality and market competitiveness, (introducing hybridization, modularization, special functions and switch adaptability for new requirements of domestic and foreign users). 

 • Personalized protective thermally active clothing. 

 • Systemy hybrydowe do konwersji energii słonecznej. 

 • Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle. 

 • "TOMOCON" Smart tomographic sensors for advanced industrial process control. 

 • Device for non-invasive monitoring and diagnosis of functional disorders of the lower urinary tract.


List of projects implemented under the European Union program:

 • ASM Smart Data System (ASM SDS) – Badania nad systemem gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji danych z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego do modernizacji procesów realizacyjnych i zarządczych oraz wdrażania nowych i zasadniczo udoskonalonych produktów i usług badawczych w ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Projekt w ramach programu Unii Europejskiej.

 • Augmented Reality for Management Skills Development with real-based Cases. Projekt w ramach programu Unii Europejskiej.


Other sources of funding:

 • DeepVesselNets: Reconstruction of vessels from medical images by deep learning networks.

 • European Spallation Source ERIC. 

 • - Intelligent tomographic sensors for advanced industrial process control. 

 • - Development of a device to assist in the early diagnosis of skin nevi, including melanoma, using methods of computer vision, spatial modeling, comparative analysis and classification. 

 • - Design and installation of LLRF control systems for the M-Beta and H-Beta sections of the European Spallation Source (ESS) gas pedal. 

 • - Materials technologies and measurement systems for electronics operating in extreme conditions. 

 • - Application of explosive boiling phenomena for energy harvesting (power harvesting). 

 • A system of non-invasive monitoring and diagnosis of functional disorders of the lower urinary tract by means of electric and ultrasound tomography

dr hab. inż. Łukasz Szymański, Professor of the University
e-mail: lukasz.szymanski@p.lodz.pl
90-924 Łódź, 18/22 Stefanowskiego Street