Rekrutacja.p.lodz.pl


Struktura uczelni

 • Rektor R

  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
  Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
  90-924 Łódź
  Telefon: 
  (42) 631 20 01
  Fax: 
  (42) 631 30 09
  • Sekretariat Rektora RBS

   Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 01
   Fax: 
   (42) 631 30 09
  • Sekcja Finansowa RBF

   mgr inż. Bożena Renc
   Kierownik
   Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3, p.102
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 29 75
   Fax: 
   (42) 631 30 09
  • Dział Organizacji Zarządzania ROO

   lic. Małgorzata Kupczyńska
   Kierownik
   Wólczańska 217/223, bud. B-19, p.204
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 83 ; (42) 681 28 83
  • Dział Prawny RDP

   mgr Danuta Krzemień
   Koordynator Działu, Radca Prawny
   Wólczańska 217/223, bud. B-19, p.311
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 84
  • Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim RCZKL

   mgr Mirosława Walczak
   Dyrektor
   Żeromskiego 116, bud. A-17, p.1
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 21 24
   Fax: 
   (42) 631 20 21
  • Centrum Danych i Analiz Strategicznych RCDAS

   mgr inż. Marcin Cichy
   Dyrektor
   ks. I. Skorupki 10/12 bud. B-3
   90-924 Łódź
  • Dział Promocji RPR

   mgr Anna Boczkowska
   Kierownik
   Ks. I. Skorupki 6/8, bud. B-2,
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 27 48
   Fax: 
   (42) 631 27 48
  • Dział Audytu Wewnętrznego RAW

   mgr Marta Kubiak-Matusiak
   Kierownik
   Wólczańska 217/223, bud. B-19, p.212
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 85
  • Dział BHP RAH

   mgr inż. Wioleta Jóźwiak
   Kierownik
   Ks. I. Skorupki 6/8, bud. B-2, p.9
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 27 47
  • Inspektor Ochrony Danych RBI

   mgr Władysław Wójtowicz
   Stefanowskiego 1/15, bud. A-22, antresola, pok. 140
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 39
  • Rzecznik Prasowy RRM

   dr inż. Ewa Chojnacka
   Ks. Skorupki 6/8, bud. B-2, p.20
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 09
  • Stanowisko ds. Informacji Niejawnych-Kancelaria Tajna RKT

   mgr inż. Piotr Szefliński
   Pełnomocnik Rektora ds.Ochrony Informacji Niejawnych
   Wólczańska 223, bud. B-17, p.104
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 38
  • Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ CPP

  • Muzeum Politechniki Łódzkiej M

   mgr Małgorzata Wilbik
   Dyrektor
   Żeromskiego 116 bud. A-19
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 76
  • Dział Sportu RRS

   dr Ewa Brochocka
   p.o. kierownika działu Sportu
   Telefon: 
   604 157 631
  • Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne PŁ "Zatoka Sportu" ACSD

   mgr inż. Witold Nykiel
   Dyrektor
   Politechniki 10, bud. B-28, p.2.40
   93-590 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 15
  • Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) Międzynarodowa Agenda Badawcza w Łodzi ICRI-BioM

   prof. dr hab. inż. Piotr Paneth
   Dyrektor ds. organizacji działalności naukowej
   ul. Żeromskiego 116, bud. A-27
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 31 99
  • Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ CWM

   dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni
   Dyrektor
   Żwirki 36, bud. A-16
   90-539 Łódź
   Telefon: 
   (42) 638 38 00
   Fax: 
   (42) 631 32 49 

   Zastępca Dyrektora CWM PŁ ds. administracyjnych

   mgr inż. Paweł Hillebrandt

   Żwirki 36, bud. A-16, pok. 206
   90-539 Łódź

   Telefon: (42) 638 38 27
   Mail: pawel.hillebrandt@p.lodz.pl

   • Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE

    dr inż. Tomasz Saryusz-Wolski
    Ekspert ds. kształcenia
    Żwirki 36, bud. A-16, pok. 208
    90-539 Łódź
    Telefon: 
    (42) 638 38 49

    Biuro ds. Studiów Międzynarodowych BSM

    mgr Małgorzata Jakubowicz

    Żwirki 36, bud. A-16, pok. 210
    90-539 Łódź

    Telefon: (42) 638 38 51
    Mail: malgorzata.jakubowicz@p.lodz.pl

    Biuro ds. Studenckich BS

    mgr Joanna Olejnik

    Żwirki 36, bud. A-16, pok. 211
    90-539 Łódź

    Telefon: (42) 638 38 30
    Mail: joanna.olejnik@p.lodz.pl

    Biuro ds. Badań nad Szkolnictwem Wyższym

    mgr inż. Agnieszka Roganowicz

    Żwirki 36, bud. A-16, pok. 120
    90-539 Łódź

    Telefon: (42) 638 38 11
    Mail: agnieszka.roganowicz@p.lodz.pl

   • Centrum Obsługi Współpracy Międzynarodowej COWM

    Sekcja Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych SARM

    mgr Justyna Kopańska

    Żwirki 36, budynek A16, p. 110
    90-539 Łódź

    Telefon: (42) 638 38 76
    Mail: justyna.kopanska@p.lodz.pl

     

    Sekcja Mobilności Studenckiej SMS

    Zagraniczne wyjazdy studentów 

    mgr Volha Suchockis
    Lider Sekcji
    Żwirki 36, budynek A16
     (42) 638 38 67
    volha.dvoskina@p.lodz.pl

    Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia

    mgr Joanna Włodarczyk
    Lider Sekcji

    Żwirki 36, budynek A16
     (42) 638 38 46
    joanna.wlodarczyk@p.lodz.pl

    Studenci zagraniczni na pełen okres studiów, międzynarodowe umowy międzyuczelniane

    Daria Bobovkina
    Lider Sekcji

    Żwirki 36, budynek A16
    (42)  638 38 78
    daria.bobovkina@p.lodz.pl

     

    Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych SMPE

    dr Aleksandra Januszkiewicz

    Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110
    90-539 Łódź

    Telefon: (42) 638 38 72
    Mail: aleksandra.januszkiewicz@p.lodz.pl

     

    Sekcja Mobilności Kadry SMK

    mgr Katarzyna Sumińska

    Żwirki 36, budynek A16, p. 111
    90-539 Łódź

    Telefon: (42) 638 38 48
    Mail: katarzyna.suminska@p.lodz.pl

     

    Sekcja Promocji i Informacji Międzynarodowej SPIM

    mgr Anna Gryszkiewicz

    Żwirki 36, bud. A-16, pok. 210
    90-539 Łódź

    Telefon: (42) 638 38 32
    Mail: anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl

  • Centrum Kompetencji 5G CK5G

   prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
   Dyrektor
   Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 01
   Fax: 
   (42) 631 30 09

   Zastępca Dyrektora

   dr hab inż. Sławomir Hausman, prof. uczelni

   ul. Wólczańska 211/215,  bud. B9, pok. 311
   90-924 Łódź

   Telefon: (42) 631 26 36
   Fax: (42) 636 17 89
   Mail: slawomir.hausman@p.lodz.pl

 • Rada Politechniki Łódzkiej

  Mirosław Sopek 
  Wiceprezes Zarządu MakoLab ds. technologii 


  dr inż. Tomasz Krysiński

  Wiceprezes ds. badań, innowacji i rozwoju koncernu Airbus Helicopters

  Dariusz Szewczyk 

  Prezes Zarządu „Radio Łódź” S.A.

  prof. dr hab inż. Andrzej Bartoszewicz

  Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Instytutu Automatyki

  prof. dr hab inż. Wojciech Wolf

  Zastępca dyrektora Instytutu Chemii Ogólnej i Ekologicznej

  dr hab. inż. Jacek Sawicki

  prof. PŁ, Instytut Inżynierii Materiałowej

  Julia Chojnacka

  Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PŁ

 • Prorektor ds. Nauki RN

  prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht
  Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
  90-924 Łódź
  • Sekretariat RNB

   Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 04
  • Dział Nauki RNN

   mgr Igor Hacia
   Kierownik
   Żeromskiego 116, bud. A-27 p.CH-3
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 44
   Fax: 
   (42) 631 29 34
  • Centrum Obsługi Projektów RCOP

   mgr inż. Hubert Gęsiarz
   Dyrektor
   Żeromskiego 116, bud. A-33, p.204, 205
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 82
   Fax: 
   (42) 631 28 69
   • Sekcja Funduszy Strukturalnych RCOP1

   • Sekcja Projektów Krajowych RCOP2

   • Sekcja Projektów Międzynarodowych RCOP3

  • Biblioteka Politechniki Łódzkiej B

   mgr Elżbieta Skubała
   p.o. Dyrektora
   Wólczańska 223, bud. B-22, p.412
   90-224 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 56
   Fax: 
   (42) 631 29 39
  • Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska ISD

   prof. dr hab. Wojciech Kryszewski
   p.o. dyrektora
   Żeromskiego 116 bud. A-33, p.210
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 28 55
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku PŁ UTW

   mgr inż. Agnieszka Stołecka
   Dyrektor
   Al. Politechniki 12 bud. B-25, p.102
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 30
  • Łódzki Uniwersytet Dziecięcy PŁ ŁUD

   mgr Anna Janicka
   Dyrektor
   Wólczańska 223, bud. B-22, p.418
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 28 09
   Mail: 
 • Prorektor ds. Rozwoju RI

  prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
  Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
  90-924 Łódź
  • Sekretariat RIB

   Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 06
  • Dział Rozwoju Uczelni RUR

   mgr Adam Owczarek
   Kierownik
   Wólczańska 217/223, bud. B-19, p.310
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 29 20 ; 792 309 727

   mgr Barbara Konarzewska
   telefon: + 48 42 631 29 20 lub 503 653 569
   e- mail: barbara.konarzewska@p.lodz.pl

   mgr inż. Grażyna Pawłowicz
   telefon: + 48 42 631 29 20
   e- mail: grazyna.pawlowicz@p.lodz.pl

   mgr Justyna Lenart
   telefon: + 48 42 631 29 20
   e- mail: justyna.lenart@p.lodz.pl

   inż. Bartłomiej Gałązka
   telefon: + 48 42 631 29 20
   e- mail: bartlomiej.galazka@p.lodz.pl

   dr Małgorzata Parzynowska
   telefon: + 48 42 631 29 20
   e- mail: malgorzata.parzynowska@p.lodz.pl

  • Sekcja Transferu Technologii RIT

   Al. Politechniki 3a, bud. C-14 p.015
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 41
  • Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej RIW

  • Biuro Karier RIK

   Małgorzata Skomiał
   Kierownik
   Al. Politechniki 3a , bud C-15
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   42 631 20 98
   Fax: 
   +48 42 631 27 39

   Alicja Rasmus
   Telefon: (42) 631 21 39
   e-mail: alicja.rasmus@p.lodz.pl

   Aneta Komorowska
   Telefon: (42) 631 20 98
   Mail: aneta.komorowska@p.lodz.pl

   Julia Skrzypkowska
   Telefon: (42) 631 21 39
   e-mail: julia.skrzypkowska@p.lodz.pl

   Aleksandra Kęsa- Zasadziak
   Telefon: (42) 631 20 98
   e-mail: aleksandra.kesa@p.lodz.pl

   Ewa Worotyńska-Kos
   Telefon: (42) 631 20 98
   e-mail: ewa.worotynska-kos@p.lodz.pl

  • Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej RIP

  • Centrum E-learningu PŁ CEL

   mgr Anna Ptak
   Dyrektor
   Wólczańska 223, bud. B-22
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 28 06
  • Centrum Multimedialne PŁ CM

   mgr inż. Paweł Mrugalski
   Dyrektor
   ul. Żeromskiego 116, bud, A-33
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 638 37 20
  • Centrum Technologii Informatycznych CTI

   dr inż. Przemysław Sękalski
   Dyrektor
   Wólczańska 217/223, bud. B-19
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 24 40
   Fax: 
   (42) 636 64 61
  • Uczelniane Centrum Informatyczne PŁ UCI

   dr inż. Rafał Grzybowski
   Dyrektor
   Wólczańska 223, bud. B-22
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 638 35 00
   Fax: 
   (42) 638 35 05
 • Prorektor ds. Kształcenia RK

  dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. uczelni
  Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
  90-924 Łódź
  • Sekretariat RKB

   Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 08
  • Centrum Kształcenia RKCK

   mgr Adrianna Kozłowska
   Dyrektor
   Żeromskiego 116, bud. A-27 p.CH-4, CH-5
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 95
   • Sekcja Programów Kształcenia RKCK1

    mgr Monika Szpura
    Koordynator
    Wólczańska 223 bud. B-17 p.102
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 21 38
   • Sekcja Administracyjno-Techniczna RKCK2

    Wólczańska 223 bud. B-17 p.103
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 21 36
    • Sekcja Dyplomów RKK2

     Radwańska 29, bud. A-13, p.12
     90-924 Łódź
     Telefon: 
     (42) 631 20 91
     Fax: 
     (42) 631 29 73
   • Sekcja Wsparcia Dydaktyki RKCK3

    dr Katarzyna Żykwińska-Rouba
    Koordynator
    Wólczańska 223 bud. B-17 p.103
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 21 36
  • Dział Rekrutacji RKR

   dr inż. Joanna Ochelska-Mierzejewska
   Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji
   Radwańska 29, bud. A-13
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 29 74
   Fax: 
   (42) 631 24 90
  • Centrum Językowe PŁ S2

   mgr Krystyna Breszka-Jędrzejewska
   Dyrektor
   Al. Politechniki 12, bud. B-24, p.4
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 28 34
  • Centrum Sportu PŁ S3

   dr Ewa Brochocka
   Dyrektor
   Al. Politechniki 11, bud. C-4, p.6
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 28 21
   Fax: 
   (42) 631 28 66
  • Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki CMF

   dr Andrzej Just, prof. uczelni
   Dyrektor
   Al. Politechniki 11, bud. C-3, p.507
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 36 19
   Fax: 
   (42) 631 36 14
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej PLOPŁ

   mgr Tomasz Piotr Kozera
   Dyrektor
   Różyckiego 5
   93-586 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 86
 • Prorektor ds. Studenckich RS

  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni
  Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
  90-924 Łódź
  • Sekretariat RSB

   Ks. I. Skorupki 10/12, bud. B-3
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 90
  • Dział Spraw Studenckich RSS

   mgr Anna Kręplewicz-Kuczyńska
   Kierownik
   Żeromskiego 116, bud. A-33, klatka E, IV piętro
   90-928 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 81
   • Sekcja Obsługi Świadczeń RSS1

    ul. Żeromskiego 116, bud. A-33, klatka E, IV piętro
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 20 88 ; (42) 631 20 80 ; (42) 631 20 33
  • Biuro ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych RSN

   dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz
   Kierownik
   Żeromskiego 116, bud. A-30
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 28 87, (42) 631 38 87
  • Osiedle Akademickie OA

   mgr Janina Mrozowska
   Dyrektor
   al. Politechniki 3a, bud. C-15, p.1
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 19 ; (42) 631 20 27
   Fax: 
   (42) 631 29 45
 • Dyrektor Finansowy DF

  mgr Jadwiga Machnicka
  Żwirki 36, bud. A-17, p.102
  90-924 Łódź
  Telefon: 
  (42) 631 20 17
  Fax: 
  (42) 636 50 43
 • Kanclerz RA

  mgr inż. Włodzimierz Fisiak
  Kanclerz Politechniki Łódzkiej
  Żeromskiego 116, bud. A-28, p.110
  90-924 Łódź
  Telefon: 
  (42) 631 20 11
  Fax: 
  (42) 631 20 28
  • Dział Administracyjny RAA

   mgr Małgorzata Stanowska
   Kierownik
   Żeromskiego 116, bud. A-28, p.205
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 21 02
  • Zastępca Kanclerza ds. Organizacyjnych AG

   mgr inż. Michał Paliński
   Zastępca Kanclerza ds. Organizacyjnych
   Żeromskiego 116, A-28 p.110
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   42 631 20 13
   • Dział Zarządzania Nieruchomościami AGN

    mgr Rafał Dutkiewicz
    p.o. Kierownika
    Żeromskiego 116, bud. A-28, p.8
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 21 35
    Fax: 
    (42) 631 21 12
   • Dział Inwentaryzacji AGI

    mgr Bożenna Jałoszyńska
    Kierownik
    Żeromskiego 116, bud. A-28, p.210, 211
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 21 10
   • Dział Socjalny AGS

    mgr Grzegorz Demczuk
    p.o. Kierownika
    Żeromskiego 116, bud. A-28, p.103, 104,
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 21 16
  • Zastępca Kanclerza ds. Technicznych AT

   mgr inż. Mirosław Dudra
   Zastępca Kanclerza ds. Technicznych
   Żeromskiego 116, bud. A-28, p.110
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 21 18
   • Biuro Projektu Alchemium ATA

    mgr inż. Witold Nykiel
    Koordynator Projektu, Inwestor Zastępczy
    ul. Żeromskiego 116, bud. A-28, p.203
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 22 09
   • Dział Eksploatacji Budynków i Budowli ATE

    inż. Grzegorz Zawadzki
    p.o. Kierownika
    Żeromskiego 116, bud. A-28, p.9,10,11
    90-543 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 21 46
   • Dział Obsługi Inwestycji i Remontów ATR

    mgr inż. Damian Pawlak
    Kierownik-Inspektor Nadzoru
    Żeromskiego 116, p.108
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 21 59
  • Dział Kancelaryjno-Archiwalny RAK

   mgr inż. Marcin Majchrzak
   Kierownik
   Żeromskiego 116, bud. A-28
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 21 45
   Fax: 
   (42) 631 27 33
  • Dział Zamówień Publicznych RAP

   mgr inż. Anna Żakowska-Sykuła
   p.o. Kierownika
   Żeromskiego 116, bud. A-28, p.206, 207
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 21 04
   Fax: 
   42 631 24 04
  • Sekcja Ochrony Ppoż. i Spraw Obronnych RAO

   mgr inż. Zbigniew Kędzierski
   Kierownik
   Żeromskiego 116, bud. A-28, p.201- 202
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 31
 • Kwestor AK

  mgr Agnieszka Kobalczyk
  Żwirki 36, bud. A-17, p.102
  90-924 Łódź
  Telefon: 
  (42) 631 20 18
  Fax: 
  (42) 636 50 43
  • Sekretariat AKB

   Joanna Wiatrowska
   Żwirki 36, bud. A-17, p.102
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 29
   Fax: 
   (42) 636 50 43
  • Zastępca Kwestora ds. Księgowości AK1

   mgr Małgorzata Szefer
   Żwirki 36, bud. A-17, p.105
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 27 67
   • Dział Księgowości AKK

    mgr Małgorzata Szefer
    Żwirki 36, bud. A-17, p.105, 106
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 27 67
    • Sekcja Kosztów KKK

     Elżbieta Kaźmierczak
     Żwirki 36, bud. A-17, p.106
     90-924 Łódź
     Telefon: 
     (42) 631 21 61
    • Sekcja Księgowości Finansowej KKF

     Małgorzata Szymborska
     Żwirki 36, bud. A-17, p.105
     90-924 Łódź
     Telefon: 
     (42) 631 21 67
    • Sekcja Ewidencji Majątku KKM

     mgr Ewa Kwiatkowska
     Żwirki 36, bud. A-17, p.110
     90-924 Łódź
     Telefon: 
     (42) 631 27 46
    • Sekcja Pożyczek i Rozliczeń ZFŚS KKP

     mgr Małgorzata Mielczarek
     Żwirki 36, bud. A-17, p.107, 108
     90-924 Łódź
     Telefon: 
     (42) 631 21 63
  • Zastępca Kwestora ds. Finansowych AK2

   mgr Agnieszka Konarska
   Żwirki 36, bud. A-17, p.111
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 21 85
   • Dział Finansowy AKF

    mgr Agnieszka Konarska
    Żwirki 36, bud. A-17, p.104, 111
    90-924 Łódź
    Telefon: 
    (42) 631 21 85
    • Sekcja Obsługi FPMSiD KFS

     Elżbieta Borowiecka
     Żwirki 36, bud. A-17, p.113
     90-924 Łódź
     Telefon: 
     (42) 631 21 62
    • Sekcja Likwidatury KFL

     Żwirki 36, bud. A-17, p.112
     90-924 Łódź
     Telefon: 
     (42) 631 21 69
    • Sekcja Bankowa KFB

     lic. Anna Grabka
     Żwirki 36, bud. A-17, p.111, 113
     90-924 Łódź
     Telefon: 
     (42) 631 21 85
    • Kasa KFK

     Beata Kowalczyk
     Żwirki 36, bud. A-17, p.104
     90-924 Łódź
     Telefon: 
     (42) 631 21 77
  • Dział Ekonomiczny AKE

   mgr Jadwiga Machnicka
   Żwirki 36, bud. A-17, p.102
   90-539 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 20 17
   Fax: 
   (42) 636 50 43
  • Dział Obsługi Finansowej Projektów AKO

   mgr Agnieszka Dębska
   Kierownik
   Żwirki 36, bud. A-17, p.17
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 21 34
  • Dział Analizy i Rachuby Płac AKP

   mgr Ewa Więcławek
   p.o. Kierownika
   Żwirki 36, bud. A-17, p.6
   90-924 Łódź
   Telefon: 
   (42) 631 21 74