Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Muzeum Politechniki ŁódzkiejMuzeum Politechniki Łódzkiej  powstało w 1985 roku, w roku jubileuszu 40-lecia uczelni. Pomysł utworzenia muzeum zgłosił w początku 1985 roku doc. Marian Mieszkowski, bliski współpracownik twórcy i pierwszego rektora Politechniki Łódzkiej prof. Bohdana Stefanowskiego. Propozycja powołania muzeum została zaakceptowana przez rektora i senat. Muzeum organizacyjnie związano z Biblioteką Główną PŁ, natomiast opiekę merytoryczną sprawowała nad nim Rada Muzeum. Opracowany przez Radę Muzeum Politechniki Łódzkiej regulamin zatwierdził w dniu 8 listopada 1985 roku prorektor ds. nauki prof. Czesław Strumiłło. W 1992 roku, w związku ze zbliżającym się jubileuszem 50-lecia Politechniki Łódzkiej, władze uczelni postanowiły przekształcić Radę Muzeum w Rektorską Komisję Historyczną, a decyzją rektora powołano Pracownię Historyczną Politechniki Łódzkiej. Do jej głównych zadań zaliczono gromadzenie materiałów dotyczących historii uczelni, prowadzenie całokształtu spraw związanych z Muzeum PŁ oraz opracowywanie publikacji dotyczących historii Politechniki Łódzkiej. W październiku 2000 roku Muzeum otrzymało nowe, obszerniejsze pomieszczenia o powierzchni 100 m2 w gmachu Wydziału Mechanicznego, w których mieści się ono do dzisiaj. Przeniesienie Muzeum do nowych, odremontowanych pomieszczeń pozwoliło na jednoczesne zaistnienie ekspozycji stałej prezentującej historię uczelni oraz urządzanie wystaw okolicznościowych.

W październiku 2019 roku w związku z 75. rocznicą powstania Uczelni rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak Zarządzeniem nr 52/2019 powołał Muzeum Politechniki Łódzkiej jako jednostkę ogólnouczelnianą podległą rektorowi.

 

Ekspozycja stała prezentuje:

 • dokumenty dotyczące historii uczelni i jej jednostek,
 • odznaczenia i wyróżnienia nadane naszej uczelni,
 • najstarsze skrypty,
 • niektóre patenty,
 • pamiątki osobiste i osiągnięcia wybitnych pracowników Politechniki Łódzkiej.

 

Ponadto udostępniane tu są zdjęcia i filmy z uroczystości uczelnianych oraz fotografie władz uczelni, pracowników naukowych, gmachów i laboratoriów. Wśród licznych zbiorów muzealnych znajdują się m.in.:

 • berła rektorskie z 1978 roku i 1995 roku,
 • pelerynka rektorska z 1945 roku,
 • pierwsze indeksy i legitymacje,
 • czapka studencka oraz pamiątki dotyczące współpracy z innymi ośrodkami akademickimi,
 • "Księga Pamięci Osób Zasłużonych dla Politechniki Łódzkiej”, w której umieszczane są życiorysy zmarłych pracowników, szczególnie zasłużonych dla Uczelni. Inicjatorem powstania Księgi był pierwszy przewodniczący Rady Muzeum profesor Bronisław Sochor.

 

W muzeum, obok ekspozycji stałej, organizowane są czasowe wystawy tematyczne prezentowane podczas uroczystości odbywających się w Uczelni:

 • 05.2020 "75 lat Politechniki Łódzkiej"
 • 01.10.2019 "Dawna architektura Politechniki Łódzkiej. Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji- pałac rodziny Scheiblerów"
 • 24.05.2019 "Profesor Jan Michalski. Moja chemia w ziemi obiecanej"
 • 02.10.2018 "Politechnika Łódzka 1945-1948"
 • 24.05.2018 „Mieczysław Serwiński”
 • 01.10.2017 „Dawna architektura Politechniki Łódzkiej”
 • 28.09.2016 „Bohdan Stefanowski”
 • 05.2014 „Politechnika Łódzka Cztery Pory Roku”
 • 05.2013 „Detal architektoniczny w Politechnice Łódzkiej”
 • 10.2012 „Detal wewnętrzny Politechniki Łódzkiej”
 • 05.2012 „Prof. Jan Werner”
 • 05.2011 „Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej”
 • 10.2010 „Tam gdzie kiedyś były Lodex i Gumówka”
 • 05.2010 „Doc. Marian Mieszkowski”
 • 05.2010 „25 lat Muzeum Politechniki Łódzkiej”
 • 01.10.2009 „Wspomnienie Łodzi z lat 80-tych na fotografiach Zofii i Stefana Sztromajerów”
 • 24.05.2009 „Bronisław Sochor - stulecie urodzin”
 • 02.-04.2009 Przeniesienie i aranżacja wystawy pt. „Rozbudowa Politechniki Łódzkiej w latach 1990-2008” w budynku Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE
 • 01.10 2008 „Politechnika Łódzka - rozbudowa w latach1990-2008”
 • 06.2008 Przeniesienie i aranżacja wystawy „Łódź lat 60-tych w obiektywie Zofii i Stefana Sztromajerów” w nowym budynku Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE
 • 24.05.2008 „Łódź lat 60-tych w obiektywie Zofii i Stefana Sztromajerów”
 • 24.05.2007 „Architektura pofabryczna Politechniki Łódzkiej”
 • 11.2006 Wystawa okolicznościowa z okazji doktoratów honoris causa prof. T. Ćwirko-Godyckiego i prof. T. Paryjczaka
 • 10.2006 "Łódź 1956” – we współpracy z pp. Sztromajer
 • 10.2006 Wystawa fotograficzna poświęcona inauguracjom lat akademickich w PŁ w latach 1956/57, 1966/67, 1976/77, 1986/87 oraz 1996/97
 • 09.2006 „Prof. Zbigniew Piotrowski”
 • 24.05.2005 „60 lat Politechniki Łódzkiej”
 • 26.09.2004 „Przędzalnictwo wczoraj, dziś i jutro”
 • 17.11.2003 „Łódź dla przemysłu lotniczego”
 • 2003 „Gmachy PŁ wczoraj dziś jutro”
 • 2002 Wystawa prac studentów architektury PŁ
 • 2002 „Politechnika Łódzka w starej fotografii”
 • 2002 „Profesorowie Politechniki Łódzkiej”
 • 2001 „Stulecie urodzin profesora Eugeniusza Jezierskiego”
 • 05.2000 Wystawa okolicznościowa z okazji doktoratu honoris causa prof. Cz. Strumiłły
 • 03.2000 Wystawa okolicznościowa z okazji doktoratu honoris causa prof. T. Śliwińskiego
 • 24.05.1999 Wystawa okolicznościowa z okazji doktoratów honoris causa prof. W. Duax i prof. J. Streitha
 • 18.11.1998 Wystawa okolicznościowa z okazji doktoratów honoris causa prof. Z. Osińskiego i prof. J. Brindleya
 • 02.10.1997 „Życie i twórczość prof. Andrzeja Sołtana”
 • 24.05.1997 Wystawa obrazująca współpracę Politechniki Łódzkiej z Uniwersytetem Stratclyde
 • 01. 10.1996 „Doktorzy Honoris causa PŁ”
 • 01.- 03.1995 „50 Lat Łodzi Akademickiej”
 • 24.05.1993 „48 rocznica powstania Politechniki Łódzkiej”
 • 15.02.1993 „Wydział Chemiczny – wczoraj i dziś”
 • 26.05.1992 „Życie i twórczość Osmana Achmatowicza” 
 • 15.03.1991 „500-lecie papiernictwa w Polsce. Osiągnięcia Instytutu Papiernictwa w PŁ”
 • 10.01.1991 „Październik-Listopad 1956 w Budapeszcie”
 • 24.05.1990 „45 lat Politechniki Łódzkiej”
 • 01.03.1989 „Dorobek naukowy i dydaktyczny Wydziału Mechanicznego”
 • 24.05.1988 „Dorobek naukowy i dydaktyczny Wydziału Budownictwa i Architektury”
 • 01.10.1987 „Dorobek naukowy i dydaktyczny Wydziału Włókienniczego”
 • 22.01.1987 „Dorobek naukowy i dydaktyczny Wydziału Elektrycznego”
 • 24.05.1986 „Obchody 40-lecia Politechniki Łódzkiej na wydziałach PŁ”

Data dodania:2013-10-24
Data aktualizacji2021-02-03

Wprowadzone przez:
Krystyna Popiel
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
us_116_2020_28_10_2020_0.pdf117.36 KB

Uczelnia

Nasze Media

/galeria
Blog Politechniki Łódzkiej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE