Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Rektorska Komisja Historyczna 

 

Władze Politechniki Łódzkiej zawsze doceniały dorobek i rolę tradycji uczelni w jej rozwoju. W lutym 1985 r. powołano Muzeum PŁ, a jego kustoszką została mgr Teresa Grocholewicz. W 1987 r. zainicjowano prowadzenie Księgi Pamięci Osób Zasłużonych dla PŁ. Jednym z działań było utworzenie przy Klubie Seniora PŁ Rady Muzeum, przekształconej w 1991 r. w Rektorską Komisję Historyczną Politechniki Łódzkiej oraz otwarcie Pracowni Historycznej w 1992 r. Zakres działania Rektorskiej Komisji Historycznej obejmował: współdziałanie w gromadzeniu i upowszechnianiu materiałów związanych z historią Politechniki Łódzkiej, organizację i opiekę nad Muzeum Politechniki Łódzkiej, współdziałanie w pracach wykonywanych w Pracowni Historycznej oraz edycję Zeszytów Historycznych PŁ.Wśród wielu inicjatyw upamiętniajacych najważniejsze postaci oraz wydarzenia w historii uczelni znalazła się "Akcja Pamięć" - prowadzona do dziś. Jej celem jest honorowanie zmarłych zasłużonych pracownikók Politechniki Łódzkiej okolicznościowym zniczem zapalanym 1 listopada.

W październiku 2019 roku w związku z 75. rocznicą powstania Uczelni rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak Zarządzeniem nr 52/2019 powołał Muzeum Politechniki Łódzkiej jako jednostkę ogólnouczelnianą podległą rektorowi. Na stanowisko dyrektora Muzeum Politechniki Łódzkiej od 1 marca 2020 roku powołano mgr Małgorzatę Wilbik.

 

Pracami Rektorskiej Komisji Historycznej kierowali kolejno:

  • prof. Bronisław Sochor,
  • doc. Marian Mieszkowski,
  • prof. Tadeusz Koter,
  • prof. Zbigniew Piotrowski,
  • prof. Wiesław Kaniewski,
  • prof. Władysław Pękala,
  • prof. Krzysztof Czołczyński.

 

 


Data dodania:2018-09-21
Data aktualizacji2020-11-23

Wprowadzone przez:
Krystyna Popiel

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE