Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

UTW_zajecia dodatkowe

Twórczość słuchaczy - UTW PŁ 

Lekarstwem na dehumanizację naszego otoczenia jest przekonanie ludzi
do WSPÓLNEGO przeżywania świata, do czerpania wiedzy i emocji ze swoich
i cudzych obyczajów, sztuki, kultury. Na tym polega porozumienie.
Sztuka jest jednym z takich spajających narzędzi.
To stabilny fundament. Na nim można budować porozumienie i zaufanie.
W tym kontekście każde działanie, takie jak prezentowane obrazy,
jest dla nas wszystkich bezcennym doświadczeniem.

Musimy także zdawać sobie sprawę z faktu, że praca nad rysunkiem
czy obrazem nie jest rzeczą prostą. To wielogodzinna praca przy sztaludze,
permanentna nauka technik i technologii malarskich.
To też zmaganie się z opornym tworzywem malarskim, rysunkowym.
W końcu praca powstaje. Ma być zadośćuczynieniem za wysiłek
włożony w jej stworzenie. I teraz zaczyna się najgorsze.
Trzeba tę pracę pokazać. Poprzez nią odkryć siebie.
Zgodzić się na wszystkie z tym faktem związane niedogodności.

 

Za ten akt odwagi i zaufania chcę bardzo podziękować
studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Marek Gajewski

opiekun sekcji plastycznej

 


Data dodania:2020-04-01
Data aktualizacji2020-08-12

Wprowadzone przez:
Agnieszka Stołecka

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE