Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Wydawnictwa historyczneWydawnictwa Muzeum Politechniki Łódzkiej oraz Rektorskiej Komisji Historycznej i Pracowni Historycznej Politechniki Łódzkiej:

 

 • "Laboratoria i pracownie Politechniki Łódzkiej na starej Fotografii" - 2020 r.
 • "Łódź – Nowgorod pół wieku razem", Aleksander Pyć - 2019 r.
 • "Bohdan Stefanowski założyciel i pierwszy rektor Politechniki Łódzkiej" - 2018 r. - seria wydawnicza "Rektorzy Politechniki Łódzkiej"
 • "Mieczysław Serwiński w stulecie urodzin" - 2018 r. - seria wydawnicza "Rektorzy Politechniki Łódzkiej"
 • "Dawna architektura Politechniki Łódzkiej. Willa Józefa Richtera" - 2017 r.
 • „Politechnika Łódzka na starej fotografii” – 2016 r.
 • „Zbiory Muzeum Politechniki Łódzkiej” – 2016 r.
 • „Politechnika Łódzka Cztery Pory Roku” – drugie wydanie 2015 r.
 • „Politechnika Łódzka Cztery Pory Roku” – 2014 r.
 • „Skład osobowy i plan studiów na rok akademicki 1975/76” – reprint. 2014 r.
 • „Detail in architecture of the Lodz University of Technology. Interior detail” – 2013 r.
 • „Detail in architecture of the Lodz University of Technology” – 2013 r.
 • „Politechnika Łódzka na starej fotografii – 2012 r.
 • „Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej. Detal wewnętrzny – 2012 r.
 • „Jego Magnificencja” – 2011 r.
 • „Detal w architekturze Politechniki Łódzkiej” – 2011 r.
 • „Program wykładów  i skład osobowy na rok akademicki 1953/54” – reprint. 2010 r.
 • „Program studiów na rok akademicki 1945/46” – reprint. 2010 r.
 • „Tablice pamiątkowe w Politechnice Łódzkiej” – 2009 r.
 • „Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej” – seria wydawnicza ukazująca się od 2002 r.

 

Treść dotąd wydanych Zeszytów Historycznych Politechniki Łódzkiej:

 • Zeszyt 20, 2020

Maciej Pawlik - "Energetyka moja pasja i życie" 

 • Zeszyt 19, 2019 

"Marian Mieszkowski- całe życie z politechniką" opr. Krystyna Popiel, Małgorzata Wilbik

 • Zeszyt 18, 2017

Bohdan Stefanowski - „Kronika mego życia dla Dzieci przekazana nie do naśladowania a do wiadomości”

 • Zeszyt 17, 2016

Maciej Jeżewski - „Inżynierowie na scenie”

 • Zeszyt 16, 2015

„45. rocznica powstania (1975 r.) Instytutu Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału”

 • Zeszyt 15, 2015

„Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej 1945-2015”

 • Zeszyt 14, 2013

„50 lat chemii radiacyjnej w Politechnice Łódzkiej”

 • Zeszyt 13, 2011

Wiesław Kaniewski - „Inżynier Wacław Kalinowski (1920-1999)”

Wacław Kalinowski - „Moje wspomnienia związane z pracą na Politechnice Łódzkiej”

Wacław Kalinowski Jerzy Żurak - „Historia Zakładu Remontowo-Budowlanego Politechniki Łódzkiej”

"Póki pamiętam":

Bolesław Bolanowski - „Budujemy Zwarciownię”

 • Zeszyt 12, 2011

„Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej 1969-2001”

 • Zeszyt 11, 2010

Władysław Pękala - „Studium Wojskowe Politechniki Łódzkiej 1949-1991”

 • Zeszyt 10, 2010

„25 lat Muzeum Politechniki Łódzkiej”

 • Zeszyt 9, 2009

„Wspomnienia z dawnych lat”. Zeszyt specjalny

 • Zeszyt 8, 2008

Biogramy profesorów: Atanazy Boryniec, Stanisław Dzierzbicki, Jan Wereszczyński, Jerzy Leyko, Włodzimierz Surewicz, Zygmunt Lasocki, Mirosław T. Leplawy, Marian Kryszewski, Edward Galas, Zdzisław Kembłowski, Jerzy Samujłło, Józef Góra

"Póki pamietam": Dziekan stanu wojennego. List, który zmienił nasze życie, rzecz o prof. dr hab. Janie Kapuścińskim. Wspomnienia żony

 • Zeszyt 7, 2008

Czesława Garnysz - „Biblioteka Politechniki Łódzkiej 1945-2007”

 • Zeszyt 6, 2007

Krzysztof  Baranowski - „Geneza Politechniki Łódzkiej”

 • Zeszyt 5, 2007

Biogramy profesorów: Edmund Nekanda Trepka, Stanisław Kiełbasiński, Władysław Bratkowski, Antoni Justat, Witold Iwaszkiewicz, Bolesław Rossińki, Jan Werner, Tadeusz Żyliński, Jadwiga Jakubowska, Czesław Jaworski, Włodzimierz Krysicki, Wincenty Wojtkiewicz, Bolesław Bochwic, Karol Przanowski, Edward Szwarcsztajn, Eligia Turska, Bronisław Sochor, Bolesław Bachman, Stanisław Chrzczonowicz, Aleksy Piątkiewicz, Marian Mieszkowski, Władysław Kuczyński, Henryk Błasiński, Zdzisław Pomykalski, Tadeusz Władysław Koter

"Póki pamiętam": Początki Bratniaka przy Politechnice Łódzkiej, Pierwsze niepokoje i manifestacje, Działalność wydawnicza w początkach Politechniki Łódzkiej, Wspomnienia z działalności w Komisji Wydawniczej Bratniej Pomocy Studentów PŁ, Wspomnienia z lat 1945-49, Bratnia Pomoc.

 • Zeszyt 4, 2006

Zbigniew Piotrowski - „Póki pamiętam 58 lat z Politechniką Łódzką”

 • Zeszyt 3, 2005

Bohdan Stefanowski - „Jak powstawała Politechnika Łódzka 1945-1948”

 • Zeszyt 2, 2003

„Stulecie lotnictwa silnikowego. Wkład Politechniki Łódzkiej w początki powojennego przemysłu lotniczego w Polsce”

 • Zeszyt 1, 2002

Biogramy profesorów: Bohdan Stefanowski, Osman Achmatowicz, Andrzej Sołtan, Bolesław Konorski, Alicja Dorabialska, Jerzy Werner, Eugeniusz Jezierski, Edward Józefowicz, Mieczysław Serwiński, Michał Skarbiński, Stanisław Zagrodzki, Walenty Starczakow.

 

 


Data dodania:2016-12-16
Data aktualizacji2021-01-29

Wprowadzone przez:
Krystyna Popiel

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE