Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Kredyty studenckie

2013-10-18

Kredyt studencki

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. funkcjonuje nowy system kredytów studenckich.    
więcej
2020-08-12

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych - wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3 000 zł.  
więcej
2018-11-29

Umorzenie kredytu studenckiego - zasady wyłaniania najlepszych absolwentów PŁ

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PŁ, prorektor ds. studenckich, w porozumieniu z organem samorządu studenckiego/samorządu doktorantów, w terminie do 31 grudnia ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w uczelni, w poprzednim roku akademickim, tj. 2019/2020.  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE