Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ

prof. J. Jachymski podczas biegu 7 Szczytów. Pokonał 240 km (2019 r.) fot. arch. prywatne.
2021-01-25

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ: prof. Jacek Jachymski

Prof. dr hab. inż. Jacek Jachymski jest absolwentem matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (obecnie Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej). Jego specjalnością naukową jest analiza funkcjonalna, teoria fraktali i teoria punktów stałych.

 

więcej
prof. M. Wójcik z medalem maratonu w Berlinie - 2018, fot. arch. prywatne
2021-01-11

Pozanaukowe pasje naukowców: prof. Mariusz Wójcik

Prof. dr hab. inż. Mariusz Wójcik ukończył fizykę na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PŁ (obecnie Fizyki Technicznej, Informatyki  i Matematyki Stosowanej) w 1986 r. Po studiach rozpoczął pracę w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej na Wydziale Chemicznym i nadal tam pracuje.

 

więcej
prof. Mariola Buczkowska w ukochanych Tatrach 2019, fot. arch. prywatne
2020-12-21

Pozanaukowe pasje naukowców: dr hab. inż. Mariola Buczkowska, prof. PŁ

Dr hab. inż. Mariola Buczkowska, profesor na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ, jest absolwentką fizyki technicznej. Specjalizuje się w badaniach ciekłych kryształów.

 

więcej
Prof. A. Niewiadomski na Farcaulu 1957 m - najwyższym wierzchołku Maramureszu, Rumunia. Fot. Arch. prywatne
2020-12-07

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ: prof. Adam Niewiadomski

Prof. Adam Niewiadomski jest informatykiem, absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ. Jego zainteresowania naukowe obejmują metody inteligencji obliczeniowej, reprezentowanie informacji niepewnej oraz systemy ekspertowe i rozmyte.

 

więcej
prof. Tomasz Czyszanowski podczas gry w squasha, fot. Adam  Zagajewski
2020-11-23

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ: prof. Tomasz Czyszanowski

Prof. Tomasz Czyszanowski jest absolwentem fizyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ. Specjalizuje się w projektowaniu laserów półprzewodnikowych i struktur fotonicznych. Kieruje Zespołem Fotoniki w Instytucie Fizyki PŁ.

 

więcej
 Prof. J. Wojewoda podczas rejsu do Danii i Szwecji, fot. arch. prywatne
2020-11-02

Pozanaukowe pasje naukowców PŁ: prof. Jerzy Wojewoda

Prof. Jerzy Wojewoda jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PŁ (1980). Specjalizuje się w badaniach zachowania układów nieliniowych, szczególnie w drganiach układów mechanicznych.
 

więcej

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE