Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Działanie 2. 

 

 

Działanie 2.1.

Przygotowanie ścieżki postępowania dot. podejmowania staży naukowych w jednostkach naukowo-badawczych jako mechanizmu wspierającego mobilność – implementacja, promocja rozwiązania
(kontynuacja działań z Planu Akcji 2018-2019)

 

Jednostka koordynująca:

Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Kontakt: (42) 631 21 24, ruo@adm.p.lodz.pl

Działanie 2.2

Wzmocnienie działań uczelni w zakresie pozyskiwania osób na stanowisko profesora wizytującego, monitorowanie stosowania
(kontynuacja działań z Planu Akcji 2016-2018)

 

Jednostka koordynująca:

Dział Nauki

Kontakt: 42 631 20 40, rnb@adm.p.lodz.pl

 

Dokumenty:

Zarządzenie Rektora PŁ Nr 14/2014 z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zasad dofinansowania jednostek angażujących polskich lub zagranicznych wybitnych uczonych lub specjalistów w danej dziedzinie na stanowisku profesora wizytującego

 

Ścieżka zatrudnienia profesora wizytującego w Politechnice Łódzkiej

 

Działanie 2.3.

Mechanizm wspierający implementację rozwiązań i dobrych praktyk poznanych przez pracowników w ramach różnych form mobilności – platforma wymiany doświadczeń
(działanie nowe z Planu Akcji 2019-2020)

 

Jednostka koordynująca:

Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Kontakt: (42) 631 21 24, ruo@adm.p.lodz.pl

 

Działanie 2.4.

Zakładka informacyjna na stronie www.p.lodz.pl dla osób spoza PŁ zainteresowanych krótkookresowymi formami mobilności naukowej i dydaktycznej w PŁ
(działanie nowe z Planu Akcji 2018-2021)

 

Jednostka koordynująca:

Dział Nauki

Kontakt: 42 631 20 40, rnb@adm.p.lodz.pl

 

 

Działania zakończone (Plan Akcji 2016-2018)

A.2.1. Przygotowanie ścieżki postępowania dot. podejmowania staży przemysłowych jako mechanizmu wspierającego mobilność

 

Dokumenty:

Praktyki przemysłowe dla pracowników PŁ - umowa ramowa

 

 

 

 


Data dodania:2016-07-05
Data aktualizacji2020-01-07

Wprowadzone przez:
Bartłomiej Gałązka

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE