Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Informacje programoweW styczniu 2020 r. odbyło się Walne Zebtanie Klubu Seniora.

 

Zarząd Klubu Seniora serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym na to spotkanie, a duża frekwencja na Zebraniu świadczy o zainteresowaniu sprawami naszego Klubu i jego działalnością.

 

Przewodniczący KS PŁ - Witold Staszewski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za okres od 13.02.2019 roku do 20.02.2020 roku. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KS, Kolega Tadeusz Krzeszewski odczytał sprawozdanie dotyczące finansów Klubu w okresie sprawozdawczym. Następnie Walne Zebranie w głosowaniu jednomyślnie przyjęło sprawozdanie i udzieliło absolutorium Zarządowi.

 

Na Walnym Zebraniu ustalono:

  • podwyżkę rocznej składki członkowskiej. Powodem jest fakt, że budżet jakim dysponowaliśmy w minionym okresie został wykorzystany prawie całkowicie. Złożyło się na to wiele czynników, między innymi wzrost cen i jednocześnie chęć utrzymania działań Klubu na dotychczasowym poziomie. Obecnie roczna składka wynosi 40,00 zł (podwyżka składki o 5,00 zł). Przypominamy wszystkim koleżankom i kolegom, że składka członkowska powinna być zapłacona do końca kwietnia tego roku oraz o tym, że z opłacania składki członkowskiej zwolnione są osoby, które ukończyły 90 lat. Członkowie czy sympatycy będący w trudnej sytuacji finansowej mogą rozłożyć składkę na dwie raty: 1. rata 20,00 zł płatna do 30.04.2020 r. i 2. rata również 20,00 zł płatna do 30.09.2020 r.
  • że po uprzednim pisemnym zawiadomieniu osoby, niezapłacenie składek za ostatnie 2 lata będzie skutkowało skreśleniem z listy członków/sympatyków Klubu Seniora.

 

Członkowie Klubu Seniora znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej mogą ubiegać się o zapomogę bezzwrotną. Osoby te winny złożyć podanie do Kanclerza PŁ.

Podanie to powinno być uprzednio potwierdzone w Dziale Osobowym PŁ, że osoba ubiegająca się o zapomogę jest emerytem PŁ i przez Klub Seniora, że osoba ta jest członkiem Klubu Seniora.

Do podania muszą być załączone:

  • odcinek emerytury lub decyzja ZUS-u o wysokości emerytury brutto,
  • numer konta (jeśli emeryt posiada konto w banku),
  • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia,
  • faktury imienne za leki, rachunki za komorne, światło, gaz i telefon.

Jeżeli podanie o zapomogę składa w imieniu zainteresowanego ktoś inny, wymagana jest czytelna kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się o zapomoga.

Uwaga: zapomoga może być udzielana osobie zainteresowanej raz w roku kalendarzowym.

 

Zachęcam wszystkich do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej: www.p.lodz.pl/klubseniora. Zamieszczane są tam wszystkie bieżące informacje dotyczące naszej działalności. Jednocześnie wszystkich członków Klubu proszę o podawanie aktualnych adresów zamieszkania i numerów telefonów do sekretariatu Klubu lub można na to zrobić, pisząc na adres mailowy: klubseniora@p.lodz.pl. Usprawni to dwukierunkową komunikację członków z Zarządem Klubu Seniora

 

Bardzo ważną częścią naszej działalności jest organizacja wycieczek. Proponowany plan wycieczek na 2020 r. wraz z przybliżonymi ich kosztami jest zamieszczony na podstronie Komunikaty. Dokładne koszty wycieczek oraz terminy wpłat będą znane po rozstrzygnięciu przetargów przez Dział Socjalny PŁ.

 

W tym roku tradycyjnie planujemy także wyjazd wypoczynkowy do Jastrzębiej Góry. Termin turnusu: wyjazd autokarem 28.05.2020 r. (czwartek) i powrót również autokarem 11.06.2020 r. Warunkiem przyjęcia wniosku jest okazanie wniosku podatkowego PIT-u za 2019 r.

 

Informacje odnośnie biletów do teatrów będą udzielane przez naszą Koleżankę Eleonorę Ryl wyłącznie na spotkaniach klubowych.

 

Przypominamy o niezwykłej trwającej cały czas akcji pod hasłem „Uwolnić książkę”, która zrodziła się w naszym Klubie. Ma ona na celu stworzenie nietypowego zasobu książek i czasopism, z którego możemy korzystać w dowolny sposób. W związku z tym mam ogromną prośbę do wszystkich, którzy chcieliby podarować na ten cel swoje przeczytane już książki o przekazywani ich do sekretariatu Klubu.

 

W trosce o rozrywkę ustalono terminy spotkań klubowych, jak zwykle jest to czwartek co dwa tygodnie o godzinie 16:00. Ustalone dokładne terminy spotkań klubowych będą zamieszczane na podstronie Komunikaty.

 

W celu uzyskania informacji klubowych należy kontaktować się z sekretariatem KS PŁ:

  • poniedziałek - piątek w godz. 8:30 – 14:00,
  • czwartki z koncertami i spotkaniami Członków Klubu od godz. 14:00.

 

Adres:

Łódź, ul. Żeromskiego 116

Budynek A-19, I piętro obok audytorium im. A. Sołtana.

Tel. 42 631 28 72.

e-mail:

klubseniora@adm.p.lodz.pl

anna.lisiecka@p.lodz.pl


Data dodania:2017-01-18
Data aktualizacji2020-12-29

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
Zapoznaj się z ulotką Klubu Seniora180.94 KB

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE