Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

WYDZIAŁY, INSTYTUTY I KATEDRYWykaz jednostek, instytutów i katedr w ramach wydziałów Politechniki Łódzkiej:

 

WYDZIAŁ MECHANICZNY W1

Instytut Inżynierii Materiałowej
Instytut Maszyn Przepływowych
Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn
Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki
Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji
Katedra Dynamiki Maszyn
Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji
Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn


WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI  W2

Instytut Automatyki
Instytut Elektroenergetyki
Instytut Elektroniki
Instytut Informatyki Stosowanej
Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych
Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej
Katedra Aparatów Elektrycznych
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych


WYDZIAŁ CHEMICZNY W3

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Instytut Chemii Organicznej
Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej
Katedra Fizyki MolekularnejWYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW W4

Instytut Architektury Tekstyliów
Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych
Katedra Inżynierii Mechanicznej, Informatyki Technicznej i Chemii Wyrobów Polimerowych
Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn WłókienniczychWYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI W5

Instytut Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej
Instytut Surowców Naturalnych i Kosmetyków
Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Instytut Technologii i Analizy Żywności
Katedra Biotechnologii Środowiskowej

 

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA W6

Instytut Architektury i Urbanistyki
Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych
Katedra Budownictwa Betonowego
Katedra Fizyki Materiałów Budowlanych i Budownictwa Zrównoważonego
Katedra Geotechniki i Budowli Inżynierskich
Katedra Mechaniki Konstrukcji
Katedra Mechaniki MateriałówWYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ W7

Instytut Fizyki
Instytut Informatyki
Instytut MatematykiWYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI W8

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami
Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
Katedra Zarządzania
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki


WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA W9
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
Katedra Inżynierii Chemicznej
Katedra Inżynierii Molekularnej
Katedra Inżynierii Środowiska
 


Data dodania:2006-12-01
Data aktualizacji2021-01-08

Wprowadzone przez:
Małgorzata Trocha

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE