Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

WSZJK w PŁ - struktura systemuZa całość zadań dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Łódzkiej odpowiada prorektor ds. kształcenia.

 

Kierowanie bieżącymi pracami związanymi z zapewnieniem jakości kształcenia powierzono pełnomocnikowi rektora ds. jakości kształcenia.

 

W ramach WSZJK w PŁ działają powołane przez rektora Uczelniana Komisja ds. jakości kształcenia oraz powołana przez Senat - Senacka Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich.

 

Za jakość kształcenia w jednostkach organizacyjnych prowadzących kształcenie odpowiadają kierownicy tych jednostek. W ramach systemu zapewnienia jakości kształcenia w jednostkach działają komisje ds. jakości i oceny jakości kształcenia powołane przez kierowników tych jednostek.

 

Szczegółowe zadania i kompetencje poszczególnych elementów instytucjonalnych tj. osób i komórek odpowiedzialnych za jakość kształcenia oraz komórek pomocniczych i współpracujących – funkcjonujących na poziomie centralnym i na poziomie jednostek – przedstawiono w oddzielnej zakładce.


Data dodania:2013-09-27
Data aktualizacji2017-10-24

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE