Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Stypendium Ministra - studenci i doktoranci

2020-07-07

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla studentów PŁ – r. akadem. 2020/21

W załączniku przedstawiamy informacje dotyczące ogólnych warunków oraz osiągnięć uwzględnianych w ramach wnioskowania o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów na rok akademicki 2020/21.  
więcej
2018-07-05

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów PŁ – r. akadem. 2018/19

Ogólne informacje dot. stypendium ministra dla studentów PŁ na r. akadem. 2018/19.  
więcej
2018-07-05

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów PŁ – r. akadem. 2018/19

Ogólne informacje dot. stypendium ministra dla doktorantów na r. akadem. 2018/19.  
więcej
2017-06-28

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów PŁ – r. akadem. 2017/18

Ogólne informacje dot. stypendium ministra dla doktorantów na r. akadem. 2017/18.
więcej
2017-06-28

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów PŁ – r. akadem. 2017/18

Ogólne informacje dot. stypendium ministra dla studentów na r. akadem. 2017/18.
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE