Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Stypendium Ministra - studenci i doktoranci

2020-07-07

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne dla studentów PŁ – r. akadem. 2020/21

W załączniku przedstawiamy informacje dotyczące ogólnych warunków oraz osiągnięć uwzględnianych w ramach wnioskowania o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów na rok akademicki 2020/21.  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE