Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ogłoszenia

2021-01-28

XV edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

To już XV edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Zapraszamy studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej do udziału w konkursie. Termin składania dokumentów mija 8 marca.  
więcej
2020-09-17

Możliwość otrzymania zwrotu opłaty za dyplom

Zgodnie z obowiązującymi od października 2019 roku przepisami Uczelnia nie powinna pobierać opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisami.  
więcej
2020-09-08

Nagroda Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

Zasady wnioskowania przez Rektora PŁ o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
więcej
2020-06-23

XXI edycja Konkursu o nagrody marszałka województwa łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ogłasza XXI edycję Konkursu o nagrody marszałka województwa łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Do konkursu mogą być zgłoszone prace obronione w 2019 roku, dotychczas nienagrodzone w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac podejmujących tematykę związaną z województwem łódzkim, wpisujących się w aktualne potrzeby regionu i jego mieszkańców.  
więcej
2020-08-03

Warsztaty online: Efektywność osobista w biznesie – przegląd narzędzi

6 sierpnia (czwartek) dla studentów Politechniki Łódzkiej odbędą się warsztaty organizowane przez Biuro Karier PŁ: Efektywność osobista w biznesie – przegląd narzędzi.  
więcej
ankieta koronwirus
2020-07-20

Internet, pandemia i opinie studentów

Zapraszamy wszystkich studentów studiów dziennych w Polsce do udziału w badaniu dotyczącym uwarunkowań zachowań informacyjnych i postaw wobec pandemii COVID-19.    
więcej

Strony

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE