Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Działanie 1. 

 

Działanie 1.1.

Wdrożenie dobrych praktyk podczas rekrutacji pracowników – przygotowanie zestawu procedur i formularzy do obsługi procesu oraz monitowanie stosowania
(kontynuacja działań z Planu Akcji 2016-2018)

 

Jednostka koordynująca:

Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Kontakt: (42) 631 21 24, ruo@adm.p.lodz.pl

 

Dokumenty:

Kodeks dobrych praktyk - rekrutacja nauczycieli.

 

Działanie 1.2.

Doradztwo w zakresie diagnozy predyspozycji osobowościowych i kompetencyjnych kandydatów do pracy poprzez przeprowadzanie testów kompetencyjnych i psychologicznych
(działanie nowe z Planu Akcji 2018-2021)

 

Jednostka Koordynująca:

Biuro Karier ( Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii)

Kontakt: 42 631 20 98, biuro@biurokarier.p.lodz.pl

 

Działanie 1.3.

Opracowanie ścieżek postępowania przy zatrudnianiu na poszczególne stanowiska nauczycieli akademickich
(działanie nowe z Planu Akcji 2018-2019)

 

Jednostka koordynująca:

Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Kontakt: (42) 631 21 24, ruo@adm.p.lodz.pl

Działanie 1.4.

Wprowadzenie oceny okresowej pracowników administracji rektorskiej służące wzmocnieniu kompetencji administracji, obsługującej i wspierającej kadrę naukową
(działanie nowe z Planu Akcji 2018-2021)

 

Jednostka koordynująca:

Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Kontakt: (42) 631 21 24, ruo@adm.p.lodz.pl

 

Dokumenty:

Zarządzenie Nr 04/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z 18 stycznia 2019 r. w sprawie okresowej oceny pracy i potencjału zawodowego pracowników Politechniki Łódzkiej zatrudnionych w administracji rektorskiej.

 


Data dodania:2016-07-05
Data aktualizacji2020-01-07

Wprowadzone przez:
Bartłomiej Gałązka

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE