Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Inne stypendia dla doktorantów

2019-07-09

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.  
więcej
2017-06-27

Stypendia doktoranckie

W załączeniu znajdują się dokumenty dotyczące stypendium doktoranckiego.  
więcej
2017-07-06

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.
więcej
2017-04-20

Terminy wypłat stypendiów dla doktorantów (V-VI 2017 r.)

Harmonogram wypłat stypendiów dla doktorantów w miesiącach maj-czerwiec 2017 r.:   wypłata: 12.05, termin podania nr konta: 28.04; wypłata: 9.06,...
więcej
2017-01-12

Terminy wypłat stypendiów dla doktorantów (II-IV 2017r.)

Harmonogram wypłat stypendiów dla doktorantów w miesiącach luty - kwiecień 2017 r.:
więcej
2015-09-25

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Podstawowe informacje dotyczące przyznawania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/17.   1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE