Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Inne stypendia dla doktorantów

2019-07-09

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zwane dalej Zwiększeniem) może być przyznane doktorantowi na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie Zwiększenia.  
więcej
2017-06-27

Stypendia doktoranckie

W załączeniu znajdują się dokumenty dotyczące stypendium doktoranckiego.  
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE