Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Oferta kszatałceniaPolitechnika Łódzka dba o najwyższe standardy kształcenia. Tworząc ofertę edukacyjną, uczelnia współpracuje z przemysłem, który potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów-inżynierów z wielu dziedzin.

 

PŁ oferuje obecnie 45 programów studiów ze specjalnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie nauki (studia na części kierunków prowadzone są w całości w języku angielskim lub francuskim). Wiele zajęć i projektów jest realizowanych wspólnie z przemysłem. Powstają prace dyplomowe zamawiane przez firmy współpracujące z wydziałami i poszczególnymi jednostkami uczelni. Na potrzeby przemysłu, a konkretnie firmy Atlas utworzono kierunek chemia budowlana, która jest międzyuczelnianym programem studiów, prowadzonym przez trzy uczelnie: Politechnikę Łódzką, Politechnikę Gdańska i Akademię Górniczo-Hutniczą.

 

Oferujemy także studia doktoranckie, liczne studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne.

 

Dwustopniowy system kształcenia umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera lub licencjata na studiach pierwszego stopnia i tytułu magistra na studiach drugiego stopnia. System ten opiera się na nowych programach kształcenia oraz punktowym systemie akumulacji i transferu osiągnięć studenta. To zapewnia elastyczność studiowania, a także stwarza możliwość odbycia części studiów na innych uczelniach w kraju i za granicą.


Data dodania:2013-05-04
Data aktualizacji2017-10-23

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE