Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

STUDIA, PRAKTYKI I STAŻE ZA GRANICĄ Co roku kilkuset studentów PŁ, najwięcej wśród uczelni technicznych, wyjeżdża na zagraniczne uniwersytety. Tak intensywna wymiana została doceniona przez Narodową Agencję Programu Erasmus, która przyznała Politechnice Łódzkiej tytuł „Uczelnia przyjazna mobilności". 

 

 

Zapraszamy naszych studentów do skorzystania z możliwości wyjazdu na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus.

 

Oprócz programu Erasmus zachęcamy do skorzystania z możliwości wyjazdu na studia za granicą w ramach następujących ofert:

 

- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

- DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

 

- SCIEX - Fundusz Stypendialny

 

- FSS - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

 

FSS - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy w PŁ 

 

- Fundusz Wyszehradzki

 

- CEEPUS - Środkowoeuropejsi Program Studiów Uniwersyteckich

 

- National Scholarship Programme of the Slovac Republic

 

Oferty praktyk i staży zagranicznych:

 

- Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. oświaty, nauki i kultury/ UN EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)

 

- Europejska Organizacja Badań Jądrowych / EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH (CERN)

 

- Międzyarodowa Agencja Energii Atomowej / INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA)

 

- Organazacja Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju przemysłowego/ UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)

 

- Organizacja ds. zakazu broni chemicznej / ORGANIZATION FOR THE PROHIBITION OF CHEMICAL WEAPONS (OPCW)

 

- Program Narodów Zjednoczonych ds. ochrony środowiska / UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME (UNEP)

 

- Międzynarodowa organizacja prowadząca program wymiany zagranicznych praktyk zawodowych dla studentów kierunków technicznych / The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE)


Data dodania:2013-12-05
Data aktualizacji2017-12-12

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE