Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Ubezpieczenie zdrowotne

2018-05-21

Ubezpieczenie zdrowotne

Podstawowe informacje dot. ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów PŁ.  
więcej
2012-12-17

Informacja dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z zapisem ustawy z 20.04.2004 r. student studiów stacjonarnych nie może być zarejestrowany jako osoba bezrobotna (z dniem 1 października osoba przyjęta w poczet studentów studiów stacjonarnych traci prawo do posiadania statusu osoby bezrobotnej oraz do ubezpieczenia zdrowotnego z tego tytułu).
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE