Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

O sekcji Transferu TechnologiiSekcja Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej wspiera działania podejmowane przez Politechnikę Łódzką w zakresie transferu i komercjalizacji nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

 

 

Innowacyjne technologie, nowatorskie rozwiązania.
Tworzymy je właśnie dla Ciebie

 

 

STT prowadzi wszechstronne działania mające na celu promowanie Politechniki Łódzkiej jako ośrodka naukowego, który oferuje innowacyjne technologie o światowych standardach.

 

STT uczestniczy w tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy środowiskiem naukowym uczelni i przemysłem. Jest bardzo zaangażowana w promocję i popularyzację idei przedsiębiorczości akademickiej, poprzez podejmowanie ważnych inicjatyw, mających na celu zarówno zachęcić naukowców z PŁ do wprowadzania polskiej myśli technicznej do gospodarki, jak i podnieść świadomość przedsiębiorców o możliwościach komercyjnego wykorzystania wiedzy i innowacyjnych rozwiązań powstających w uczelni.

 

STT realizuje z sukcesem wiele ważnych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowo-doradczym skierowanych głównie do absolwentów i młodych naukowców, którzy chcą wdrożyć swoje pomysły biznesowe i założyć własną firmę. Oferuje bogatą ofertę szkoleń i warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z udziałem ekspertów, ułatwiających wybór skutecznej strategii komercjalizacji technologii i znalezienie partnera biznesowego zainteresowanego wdrożeniem, a także przybliżających możliwości prawnej ochrony własnych, oryginalnych rozwiązań naukowych.

 

Działania podejmowane przez STT wspierane są przez spółkę prawa handlowego - Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. Jest to pierwsza w Polsce tego typu forma organizacji biznesowej zajmująca się transferem i wdrażaniem uczelnianych technologii i innowacyjnych rozwiązań do przemysłu, której założycielem i jedynym właścicielem jest uczelnia.

 

 

 

 

 


Data dodania:2013-10-25
Data aktualizacji2020-10-27

Wprowadzone przez:
Monika Kasieczka-Burnecka

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE