Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

System Identyfikacji Wizualnej (SIW)SIW to zespół reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców, które mają utrwalać pożądane opinie wśród pracowników, studentów i instytucji współpracujących.

 

Wdrożono go, by jednoznacznie  wyróżniać Politechnikę Łódzką spośród innych uczestników rynku edukacyjnego. Elementy opracowanego systemu mają spójną, jednolitą i prostą formę. Konsekwentnie stosowane we wszystkich materiałach, służyć będą celom promocji, pomagać w tworzeniu wizerunku i budowaniu zaufania wśród współpracowników uczelni.

 

Na System Identyfikacji Wizualnej składają się elementy graficzne przedstawiające w jednolity sposób logotyp (logo+nazwa uczelni) i barwy uczelni. Ponieważ wiele wydziałów posługiwało się dotychczas swoim „znakiem firmowym”, przyjęto zasadę, że znaki te pozostają, ale są drugoplanowe, podporządkowane znakowi Politechniki. Określono także kroje i wielkość czcionek zastosowane w kompozycji dokumentów, druków i wydawnictw (np. papieru listowego, kopert firmowych, wizytówek, opakowań i nadruków na płyty CD, teczki, zaproszeń itp.).

 

Zasady stosowania systemu zostały skodyfikowane w postaci instrukcji i rysunków w tzw. Księdze Systemu Identyfikacji Wizualnej. Zawiera ona zwymiarowane projekty, opis zasad i przykłady zastosowań identyfikacji wizualnej. Taka księga została opracowana w formie drukowanych publikacji i może być uzupełniana o projekty dodatkowe, nie ujęte w podstawowej wersji. Wszystkie jednostki uczelni otrzymały pełną Księgę na płycie CD w rozmaitych formatach wektorowych i rastrowych. Na płycie jest także cała publikacja w formacie PDF.

 

Pismo JM Rektora w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki Łódzkiej.

 

System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Łódzkiej dostępny jest na platformie WIKAMP.

 

System Identyfikacji Wizualnej Jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej dostępny jest na platformie WIKAMP.

 

 


Data dodania:2006-12-06
Data aktualizacji2020-06-08

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska
Pliki do pobrania
ZałącznikWielkość
ksiega_identyfikacji_wizualnej_pl.pdf4.58 MB
ZałącznikWielkość
logotyp_politechnika_lodzka.pdf13.49 KB
ZałącznikWielkość
logotyp_politechnika_lodzka.png44.73 KB
ZałącznikWielkość
logotyp_lodz_university_of_technology.pdf16.29 KB
ZałącznikWielkość
logotyp_lodz_university_of_technology.png51.3 KB

Uczelnia

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE