Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Sekcja DyplomówW związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 informujemy, że wprowadza się szczególne środki ostrożności w bezpośrednim kontakcie interesantów z Sekcją Dyplomów. Odbiór dyplomu możliwy jest tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Sekcji Dyplomów.

 

Chcesz odebrać dyplom?

W związku z panującym stanem epidemii, stosuj się do poniższych zasad:

 • jeśli masz objawy chorobowe typu kaszel, katar czy gorączka, zgłoś się po odbiór dyplomu w późniejszym terminie, kiedy te dolegliwości miną,
 • osoby wchodzące do budynku muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki,
 • wstęp do budynku tylko pojedynczo,
 • zachowaj dystans minimum 2 m od innych osób,
 • przed wejściem do budynku i poszczególnych pomieszczeń zdezynfekuj ręce,
 • ogranicz kontakt z elementami wyposażenia budynku (typu poręcze, klamki) do niezbędnego minimum,
 • do pomieszczenia Sekcji Dyplomów wchodź pojedynczo z przygotowanym dowodem osobistym, aby zmniejszyć czas kontaktu do niezbędnego minimum.

 

Podstawowe informacje na temat wydawania dyplomów i suplementów

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym, czyli:

tzw. komplet A

 • oryginał dyplomu wraz z suplementem
 • 2 odpisy dyplomu wraz z suplementem w języku polskim

lub

tzw. komplet B

 • oryginał dyplomu wraz z suplementem
 • 1 odpis dyplomu wraz z suplementem w języku polskim
 • 1 odpis dyplomu wraz z suplementem w języku angielskim

Za powyższe dokumenty uczelnia nie pobiera opłaty.

 

Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku angielskim oraz duplikatu dyplomu i suplementu do dyplomu pobiera się opłatę w wysokości 20 zł za każdy z w/w dokumentów zgodnie z §36 Rozporządzenia MNiSW z 27.09.2018 r. w sprawie studiów.

Za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu i/lub suplementu w języku polskim uczelnia nie pobiera opłaty.

 

W sprawie odbioru dyplomu absolwent kontaktuje się z Sekcją Dyplomów:

 

Dyplomy wraz z suplementami wydawane są w Sekcji Dyplomów.

ul. Radwańska 29,

budynek A13 (pierwsze piętro, pokój 12)

 

Uwaga: Odbiór dyplomu możliwy jest tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w Sekcji Dyplomów.

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 8-15,

wtorek: 10-17,

sobota: 9-13.

Po odbiór dyplomu absolwent zgłasza się z dowodem osobistym. Dyplom może być również wydany na wniosek absolwenta upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w szczególności przez Uczelnię (przez odpowiedniego Dziekana Wydziału) lub przez notariusza albo konsula RP.


Data dodania:2012-05-16
Data aktualizacji2021-02-18

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE