Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Opłaty za usługi edukacyjne w PŁ

2020-06-19

Komunikat w sprawie wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne PŁ w r.ak. 2020/21

W załączeniu znaduje się komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 18 czerwca 2020 r. oraz jego aneks w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej roku akademickim 2020/2021, pobieranych od osób będących obywatelami polskimi i innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
więcej
2013-07-12

Komunikat w sprawie wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne PŁ

Informacje ogólne dot. wysokości opłat pobieranych za usługi edukacyjne (studia) w Politechnice Łódzkiej...
więcej
2013-07-12

Komunikat dot. zasad ustalania obniżonych opłat za usługi edukacyjne w PŁ i ich uiszczanie

Ogólne zasady dot. obniżania opłat za studia (usługi edukacyjne) w Politechnice Łódzkiej.
więcej
2015-09-29

Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne PŁ od cudzoziemców

Informacje ogólne dot. zasad pobierania opłat za studia w Politechnice Łódzkiej od cudzoziemców.
więcej
2020-07-17

Komunikat prorektora ds. kształcenia PŁ ws. opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów cudzoziemców w r. akadem. 2020/21

W załączeniu znaduje się komunikat prorektora ds. studenckich PŁ z 30 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2020/2021 pobieranych od osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
więcej
2020-09-08

Zmiany w komunikacie prorektora ds. studenckich PŁ ws. opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w PŁ w r. akadem. 2020/21

Komunikat prorektora ds. studenckich PŁ 8.09.2020 r. w sprawie zmian Komunikatu prorektora ds. studenckich PŁ z 18 czerwca 2020 r. ws. opłat za usługi edukacyjne i inne usługi świadczone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w PŁ w r. akadem. 2020/21 pobieranych od osób będących obywatelami polskimi i innych osób wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE