Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Aktualności

2021-02-18

Ruszył konkurs szybka ścieżka 1/1.1.1/2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 15.02.2021 r. ogłosiło konkurs 1/1.1.1./2021 – Szybka ścieżka, skierowany do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych.  
więcej
2020-12-18

Ruszył konkurs w ramach Programu LIDER – edycja XII

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 18 stycznia do 18 marca 2021 r. (do godziny 16:15).  
więcej
2020-12-14

Ruszył konkurs „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” - INFOSTRATEG. Wnioski o dofinansowanie można składać od 4 stycznia do 26 lutego 2021 r. (do godziny 16:00).  
więcej
Logo NCBR
2020-05-07

Konkurs 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Koronawirusy

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 5/1.1.1/2020 Szybka ścieżka - Koronawirusy, którego celem jest wyłowienie do dofinansowania projektów obejmujących prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.  
więcej
Logo NCBR
2020-09-18

Konkurs 7/1.1.1./2020 – Szybka ścieżka Agrotech

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs 7/1.1.1./2020 – Szybka ścieżka Agrotech, skierowanym do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych. Celem projektów jest realizacja prac B+R poprzez badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w okresie 10 września - 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00)  
więcej
2020-09-18

Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego

Politechnika Łódzka dokonała wyboru Partnera do wspólnej realizacji projektów w ramach ogłoszonego 31.07.2020 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20, pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
więcej

Strony

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE