Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

WSZJK w PŁ - Polityka jakości kształceniaPolitechnika Łódzka, jako jedna z wiodących uczelni technicznych, uznaje wysoki poziom kształcenia i nowoczesną ofertę dydaktyczną za jeden z pięciu celów strategicznych swojej działalności.

 

Polityka jakości Politechniki Łódzkiej opiera się na innowacyjności kształcenia rozumianej jako proces budowania wiedzy, umiejętności i rozwijania kreatywności studentów i doktorantów oraz innowacyjności kadry akademickiej.

 

Efektem jest wkład Uczelni oraz jej absolwentów w budowę zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki oraz inkluzywnego wzrostu ekonomicznego i społecznego. Cel ten osiągany jest poprzez tworzenie i doskonalenie produktów, procesów i organizacji.

 

Wartościami, które najwyżej cenimy i propagujemy w codziennych działaniach są: etyka pracy, zaangażowanie, wrażliwość społeczna i ciągłe doskonalenie.

 

Politykę jakości kształcenia realizujemy poprzez:

  • budowanie kultury jakości,
  • kształtowanie otoczenia, w tym zasobów i infrastruktury, sprzyjającego innowacyjności kadry, studentów i doktorantów,
  • wzmacnianie synergii pomiędzy Uczelnią i otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • rozwijanie kształcenia opartego na badaniach naukowych i potrzebach gospodarczych strategicznych dla Uczelni, regionu i kraju,
  • zapewnienie absolwentom kompetencji cenionych na rynku pracy,
  • zapewnienie kadrze Uczelni warunków do rozwijania kompetencji sprzyjających innowacyjnemu kształceniu,
  • doskonalenie kształcenia i organizacji procesu kształcenia we współpracy ze studentami, doktorantami i otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • korzystanie z najlepszych wzorców krajowych, europejskich i światowych,
  • potwierdzanie wysokiej jakości kształcenia poprzez udział w akredytacjach i rankingach krajowych i zagranicznych.

 

Politechnika Łódzka stosuje najlepsze praktyki akademickie respektując przy tym przepisy prawa krajowego, standardy obowiązujące w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego oraz wewnętrzne regulacje Uczelni.


Data dodania:2013-09-27
Data aktualizacji2019-06-25

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Pliki do pobrania

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE