Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

UTW_formy_zajec

ZAJĘCIAOstatni czas okazał się być wymagający we wszystkich obszarach życia. Pandemia wpłynęła także na funkcjonowanie Uczelni, której integralną częścią jest nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wyostrzyły się priorytety, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo, zwłaszcza osób starszych.

Nie możemy w chwili obecnej wrócić do sal wykładowych. W momencie, kiedy powróci możliwość nauki stacjonarnej będziemy chcieli jak najszybciej ją wdrożyć.

 

Póki co zapraszamy do udziału w zupełnie innym Uniwersytecie Trzeciego Wieku niż do tej pory, gdzie podstawową formą nauki będzie kształcenie na odległość.

 

Wykłady będą udostępniane dla Państwa na platformie internetowej przeznaczonej dla słuchaczy UTW PŁ. W porównaniu do dotychczasowej oferty, z uwagi na całkiem inną formę ich realizacji i wyższy koszt, wykładów będzie znacznie mniej.

 

Zajęcia dodatkowe będą odbywać się głównie zdalnie, w czasie rzeczywistym z użyciem programu Microsoft TEAMS. Terminy zajęć dodatkowych będą uzależnione od ilości osób chętnych oraz grafiku zajęć wykładowców.

 

 

 

Szczegółowa lista zajęć dodatkowych znajduje się w zakładce ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej, w czasie niezakłóconym ograniczeniami pandemii, realizuje następujące formy zajęć:

 

wtorkowe i czwartkowe wykłady

 

Wykłady popularno-naukowe prowadzone przez wybitnych specjalistów m.in. z obszarów: ochrony zdrowia, prawa i finansów, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii i socjologii oraz rozwoju techniki.

Wykłady (4 godziny tygodniowo) są podstawową formą zajęć w UTW PŁ, którą każdy słuchacz może według własnego wyboru rozszerzyć o zajęcia dodatkowe oraz wykłady odbywające się poza terenem Politechniki Łódzkiej (np. spacery historycznym szlakiem po mieście Łodzi połączone z prelekcją).

 

 

 

zajęcia dodatkowe zrealizowane w roku akademickim 2019/20:
 

- lektoraty języków obcych prowadzone przez wykładowców Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej.
Kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania: angielski, niemiecki, hiszpański

 

- informatyka: przedmioty na różnych poziomach zaawansowania, dostosowywane do aktualnych potrzeb słuchaczy, obejmujące zagadnienia podstaw obsługi i administracji komputera, podstaw Internetu, cyfrowej obróbki zdjęć, obsługi multimediów.

 

- zajęcia sportowe:  gimnastyka ogólna, pilates z elementami jogi, gimnastyka w wodzie z Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, nordic walking

 

- zajęcia plastyczne:  zajęcia teoretyczne i praktyczne z rysunku i malarstwa, plenery, wystawy

 

- zajęcia kulturoznawcze:  zajęcia wykładowe i warsztatowe w muzeach, prelekcje, spotkania z osobami ze świata kultury i mediów

 

- spacery turystyczne z przewodnikiem po mieście Łodzi i regionie

 

- sekcja historyczna: regularne spotkania z historią - nie tylko Łodzi i regionu.
Zajęcia wykładowe, warsztatowe, przeplatane wycieczkami szlakiem historii

 

- spacery "historycznym szlakiem po mieście Łodzi": zajęcia będące połączeniem wykładów historycznych w różnych miejscach miasta i aktywności fizycznej

 

- sekcja obsługi multimediów:  „smartfon dla wszystkich”

 

- sekcja brydża sportowego

 

- zajęcia ze sztuki i historii w Muzeum Pałac Herbsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2020-11-24

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE