Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

UTW_formy_zajec

ZAJĘCIAW roku akademickim 2021/22 zapraszamy do udziału w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w formie hybrydowej.

 

Sytuacja epidemiczna jest wciaż bardzo niejasna. Mamy nadzieję, że będziemy mogli przynajmniej część zajęć przeprowadzić w salach dydaktycznych Politechniki Łódzkiej.

 

Planujemy realizować różnorodne zajęcia dodatkowe stacjonarnie, w grupach do 30 osób.

Wykłady, z uwagi na dużą liczbę osób, planujemy organizować w formie zdalnej, na specjalnie utworzonej na potrzeby zajęć UTW PŁ platformie internetowej.

 

Szczegółowa lista zajęć dodatkowych znajduje się w zakładce ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

 

 

Ostatni czas okazał się być wymagający we wszystkich obszarach życia. Pandemia wpłynęła także na funkcjonowanie Uczelni, której integralną częścią jest nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wyostrzyły się priorytety, stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i bezpieczeństwo, zwłaszcza osób starszych. Nie możemy jednak marnować czasu i zatrzymać się w realizacji pasji i ćwiczeniu umysłów!

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału video, gdzie w programie Rozmowa Dnia Telewizji Ret-Sat1 dyrektor UTW PŁ Agnieszka Stołecka opowiada o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej.

 


 

 

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej, w czasie niezakłóconym ograniczeniami pandemii, realizuje następujące formy zajęć:

 

wtorkowe i czwartkowe wykłady

 

Wykłady popularno-naukowe prowadzone przez wybitnych specjalistów m.in. z obszarów: ochrony zdrowia, prawa i finansów, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii i socjologii oraz rozwoju techniki.

Wykłady (4 godziny tygodniowo) są podstawową formą zajęć w UTW PŁ, którą każdy słuchacz może według własnego wyboru rozszerzyć o zajęcia dodatkowe oraz wykłady odbywające się poza terenem Politechniki Łódzkiej (np. spacery historycznym szlakiem po mieście Łodzi połączone z prelekcją).

 

 

 

zajęcia dodatkowe zrealizowane w roku akademickim 2019/20:
 

- lektoraty języków obcych prowadzone przez wykładowców Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej.
Kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania: angielski, niemiecki, hiszpański

 

- informatyka: przedmioty na różnych poziomach zaawansowania, dostosowywane do aktualnych potrzeb słuchaczy, obejmujące zagadnienia podstaw obsługi i administracji komputera, podstaw Internetu, cyfrowej obróbki zdjęć, obsługi multimediów.

 

- zajęcia sportowe:  gimnastyka ogólna, pilates z elementami jogi, gimnastyka w wodzie z Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, nordic walking

 

- zajęcia plastyczne:  zajęcia teoretyczne i praktyczne z rysunku i malarstwa, plenery, wystawy

 

- zajęcia kulturoznawcze:  zajęcia wykładowe i warsztatowe w muzeach, prelekcje, spotkania z osobami ze świata kultury i mediów

 

- spacery turystyczne z przewodnikiem po mieście Łodzi i regionie

 

- sekcja historyczna: regularne spotkania z historią - nie tylko Łodzi i regionu.
Zajęcia wykładowe, warsztatowe, przeplatane wycieczkami szlakiem historii

 

- spacery "historycznym szlakiem po mieście Łodzi": zajęcia będące połączeniem wykładów historycznych w różnych miejscach miasta i aktywności fizycznej

 

- sekcja obsługi multimediów:  „smartfon dla wszystkich”

 

- sekcja brydża sportowego

 

- zajęcia ze sztuki i historii w Muzeum Pałac Herbsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2021-08-30

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE