Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

UTW_formy_zajec

ZAJĘCIAW roku akademickim 2022/23 planujemy zajęcia w formie wykładów i zajęć dodatkowych, w trybie dostosowanym do aktualnej sytuacji, mającej wpływ na organizację zajęć na terenie Politechniki Łódzkiej.

 

Decyzję odnośnie formy organizacji wszystkich zajęć na terenie Politechniki Łódzkiej podejmuje JM Rektor. Decyzja jest obowiązująca dla wszystkich jednostek organizacyjnych Politechniki, w tym UTW PŁ jako części integralnej Uczelni.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej realizuje następujące formy zajęć:

 

wykłady

 

Wykłady popularno-naukowe prowadzone przez wybitnych specjalistów m.in. z obszarów: ochrony zdrowia, prawa i finansów, kultury i sztuki, nauk społecznych, psychologii i socjologii oraz rozwoju techniki.

Wykłady są podstawową formą zajęć w UTW PŁ, którą każdy słuchacz może według własnego wyboru rozszerzyć o zajęcia dodatkowe oraz inne wydarzenia/prelekcje/spotkania/konferencje organizowane na bieżąco na terenie i poza terenem Politechniki Łódzkiej

 

 

 

 

zajęcia dodatkowe w roku akademickim 2022/23:
 

- lektoraty języków obcych: angielskiego niemieckiego i hiszpańskiego prowadzone w Centrum Językowego Politechniki Łódzkiej.
Kursy językowe na różnych poziomach zaawansowania

- informatyka: przedmioty na różnych poziomach zaawansowania, dostosowywane do aktualnych potrzeb słuchaczy, obejmujące zagadnienia podstaw obsługi i administracji komputera, podstaw Internetu, obsługi multimediów.

- sekcja obsługi multimediów: obsługa smartfonów oraz konsultacje z informatykiem

- zajęcia sportowe:  gimnastyka ogólna, pilates z elementami jogi, gimnastyka w wodzie z Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej

- zajęcia plastyczne:  zajęcia teoretyczne i praktyczne z rysunku i malarstwa, plenery, wystawy

- zajęcia kulturoznawcze:  zajęcia wykładowe i warsztatowe w muzeach, prelekcje, spotkania z osobami ze świata kultury i mediów

- historia

- historii sztuki

- psychologia

- sekcja muzyczna

- sekcja kina retro

- sekcja brydża sportowego

- spacery turystyczne z przewodnikiem po mieście Łodzi i regionie

 

 

Więcej informacji o zajeciach dodatkowych znajduje się w zakładce ZAJĘCIA DODATKOWE https://p.lodz.pl/arch/pl/zajecia-dodatkowe-utw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2022-09-27

Wprowadzone przez:
Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE