Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Projekty realizowane na PŁWydział Mechaniczny

 • Innotech:

W projekcie opracowano technologię, zaprojektowano i wybudowano przemysłową aparaturę do modyfikacji implantów, takich jak: gwoździe śródszpikowe, wkręty ortopedyczne, stabilizatory itp. Wyroby poddane zostały pełnemu cyklowi badań przewidzianemu w ustawie o wyrobach medycznych, a efektem tego było uzyskanie przez partnera przemysłowego – firmę MEDGAl sp. z o. o. w Białymstoku, niezbędnych certyfikatów. Pozwala to obecnie na sprzedaż tych produktów w kilkudziesięciu krajach.

 • Innowacyjna technologia chirurgiczna z urządzeniem implantowym (IP) rozszerzająca efektywne leczenie kręgosłupa degeneracyjnego - badania modelowe

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 • Sound of Vision: natural sense of vision through acoustics and haptics

 • Photo-Graph

 • Concepts, Capacities and Methods for Testing EV Systems and their Interoperability within the Smartgids

Wydział Chemiczny

 • Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych.
 • Projektowanie i synteza próbników Rab GGTazy i ich wykorzystanie do określenia miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanowych inhibitorów z enzymem i identyfikacji potencjalnych oddziaływań ubocznych.

 • Nanomateriały o ściśle zdefiniowanej architekturze - projektowanie, synteza, właściwości.

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 • BIOGRATEX.

 • Modelowanie wybranych właściwości ochronnych i biofizycznych odzieży ochronnej wykonanej na bazie aluminizowanych tkanin bazaltowych, z zastosowaniem manekina termicznego oraz skanera 3D.

 • Opracowanie innowacyjnych wyrobów uciskowych wspomagających proces leczenia zewnętrznego z zastosowaniem oryginalnych narzędzi badawczych.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 • Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt.

 • Innowacyjny biopreparat deodoryzujący dla drobiarskich pomieszczeń produkcyjnych.

 • Przetwarzaniem biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 • Wieloskalowe, fraktalne modele chemo-higro-termo-mechaniczne do analizy i prognozowania trwałości kompozytów cementowych.
 • Geometrycznie nieliniowe zagadnienia dynamiki belek o nieciągłej strukturze periodycznej.

 • Degradacja własności na skutek rozwoju faz ekspansywnych w kompozytach budowlanych z mikrostrukturą.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 • Symulacyjny model działania przyrządów optoelektronicznych.

 • Kognitywne hierarchiczne aktywne podziały.

 • Wolność i niezależność w algebrze i topologii.

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 • Nostalgia w zarządzaniu marką.
 • Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologii.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 • Nowe nanokatalityczne wypełnienia strukturalne do procesów uwodornienia ditlenku węgla.
 • Foto-biosynteza, wydzielanie i oczyszczanie termostabilnej fikocyjaniny.

 • Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic Production and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe.

 • Hybrid Photovoltaics for Efficiency Record using Integrated Optical techNology - Hybrydowe ogniwa fotowoltaiczne o rekordowej sprawności przy zastosowaniu zintegrowanej technologii optycznej.


Data dodania:2017-10-06
Data aktualizacji2017-10-10

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE