Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Inkubator Innowacyjności +Projekt „Inkubator Innowacyjności +” na Politechnice  Łódzkiej realizowany jest  w ramach konsorcjum z udziałem Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o. oraz Akademii im. Jana Długosza z Częstochowy. Liderem projektu jest Politechnika Łódzka.


Data dodania:2017-03-02
Data aktualizacji2017-03-13

Wprowadzone przez:
Agnieszka Garcarek-Sikorska
Zdjęcia
Inkubator innowacyjności+

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE