Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

Transfer technologii

2018-01-12

Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej

Rzecznicy patentowi tworzący Sekcję Ochrony Własności Intelektualnej, przygotowują dokumentację zgłoszeniową, dokonują zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej powstałych w Uczelni oraz prowadzą postępowanie przed Urzędami Patentowymi w celu uzyskania praw wyłącznych.
więcej
2013-04-17

TRANSFER TECHNOLOGII

Politechnika Łódzka kreuje oraz wspiera przedsiębiorczość akademicką m.in. aktywnie angażując się w tworzenie i rozwijanie nowych firm innowacyjnych na bazie własności intelektualnej...
więcej
2010-05-03

Kontakt - Sekcja Transferu Technologii

Sekcja Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej   al. Politechniki 3B 93-...
więcej

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE