Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

UTW_regulaminy

Regulamin 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) działa na podstawie Uchwały nr 9/2006 Senatu PŁ z dnia 28 czerwca 2006 r. Celem UTW PŁ jest podtrzymywanie i rozwój sprawności intelektualnej oraz psychofizycznej jego słuchaczy – bez względu na ich formalne wykształcenie, płeć, status zawodowy i stan zatrudnienia.

 

Zasady uczęszczania do Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ objęte są regulaminem organizacyjnym i zbiorem zasad. Dokumenty dostępne są w biurze UTW PŁ zarówno dla słuchaczy jak i osób kandydujących do naszego Uniwersytetu.

 


Data dodania:2008-05-28
Data aktualizacji2020-04-08

Wprowadzone przez:
Agnieszka Stołecka

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE