Rekrutacja.p.lodz.pl
Wikamp


Fb

AbsolwenciPolitechnika Łódzka docenia kapitał, jaki tworzą jej Absolwenci. Do kontaktu i budowania trwałych relacji uczelni z jej Wychowankami powołano specjalne jednostki.

 

Do aktywnej współpracy z nimi powołano Stowarzyszenie Wychowanków PŁ zajmujące się działalnością na rzecz rozwoju uczelni. Wspiera ono więzi koleżeńskie w odniesieniu do tradycji zawodu i etyki zawodowej. Stowarzyszenie utrzymuje stałą łączność z Uczelnią, popularyzuje badania oraz dokonania naukowe pracowników i absolwentów PŁ.

 

Nasza uczelnia wspiera także rozwój kariery zawodowej swoich absolwentów poprzez szeroki zakres działań Biura Karier. Odpowiadając na potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i postęp technologiczny, oferuje również studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy specjalistyczne.

Akademickie Targi Pracy   ABC Kariery   Oferty pracy 

 


Data dodania:2013-04-17
Data aktualizacji2017-01-14

Wprowadzone przez:
Anna Boczkowska

Wydziały I JEDNOSTKI UCZELNIANE